ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2012 کتاب [fa] การออกเสียงคำว่า کتاب คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 موتور پرشی [fa] การออกเสียงคำว่า موتور پرشی คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 سوء ظن [fa] การออกเสียงคำว่า سوء ظن คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Aria Air [fa] การออกเสียงคำว่า Aria Air คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Said Jalili [fa] การออกเสียงคำว่า Said Jalili คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 Mahan Air [fa] การออกเสียงคำว่า Mahan Air คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 رسيدگي كردن [fa] การออกเสียงคำว่า رسيدگي كردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2012 رهبري [fa] การออกเสียงคำว่า رهبري คะแนนโหวต 0 คะแนน