ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2012 کتاب [fa] การออกเสียง : کتاب 0 โหวต
02/10/2012 موتور پرشی [fa] การออกเสียง : موتور پرشی 0 โหวต
02/10/2012 سوء ظن [fa] การออกเสียง : سوء ظن 0 โหวต
02/10/2012 Aria Air [fa] การออกเสียง : Aria Air 0 โหวต
02/10/2012 Said Jalili [fa] การออกเสียง : Said Jalili 0 โหวต
02/10/2012 Mahan Air [fa] การออกเสียง : Mahan Air 0 โหวต
02/10/2012 رسيدگي كردن [fa] การออกเสียง : رسيدگي كردن 0 โหวต
02/10/2012 رهبري [fa] การออกเสียง : رهبري 0 โหวต