ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/08/2010 troublante [fr] troublante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 verne [fr] verne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 trépider [fr] trépider การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vers luisant [fr] vers luisant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vénérer [fr] vénérer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vendue [fr] vendue การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2010 vendeurs [fr] vendeurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vendant [fr] vendant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 venant [fr] venant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vélocité [fr] vélocité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 véhicules [fr] véhicules การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 véhicule [fr] véhicule การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2010 veillée [fr] veillée การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2010 vastes [fr] vastes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vedettes [fr] vedettes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 visages [fr] visages การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 variés [fr] variés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 variées [fr] variées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vécues [fr] vécues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vécue [fr] vécue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 variétés [fr] variétés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vallées [fr] vallées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vainqueurs [fr] vainqueurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vaines [fr] vaines การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vaches [fr] vaches การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 utilisés [fr] utilisés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 vacanciers [fr] vacanciers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 variations [fr] variations การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 volupté [fr] volupté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2010 voiturage [fr] voiturage การออกเสียง 0คะแนนโหวต