ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/08/2010 troublante [fr] การออกเสียงคำว่า troublante คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 verne [fr] การออกเสียงคำว่า verne คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 trépider [fr] การออกเสียงคำว่า trépider คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vers luisant [fr] การออกเสียงคำว่า vers luisant คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vénérer [fr] การออกเสียงคำว่า vénérer คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vendue [fr] การออกเสียงคำว่า vendue คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2010 vendeurs [fr] การออกเสียงคำว่า vendeurs คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vendant [fr] การออกเสียงคำว่า vendant คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 venant [fr] การออกเสียงคำว่า venant คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vélocité [fr] การออกเสียงคำว่า vélocité คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 véhicules [fr] การออกเสียงคำว่า véhicules คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 véhicule [fr] การออกเสียงคำว่า véhicule คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2010 veillée [fr] การออกเสียงคำว่า veillée คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2010 vastes [fr] การออกเสียงคำว่า vastes คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vedettes [fr] การออกเสียงคำว่า vedettes คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 visages [fr] การออกเสียงคำว่า visages คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 variés [fr] การออกเสียงคำว่า variés คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 variées [fr] การออกเสียงคำว่า variées คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vécues [fr] การออกเสียงคำว่า vécues คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vécue [fr] การออกเสียงคำว่า vécue คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 variétés [fr] การออกเสียงคำว่า variétés คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vallées [fr] การออกเสียงคำว่า vallées คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vainqueurs [fr] การออกเสียงคำว่า vainqueurs คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vaines [fr] การออกเสียงคำว่า vaines คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vaches [fr] การออกเสียงคำว่า vaches คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 utilisés [fr] การออกเสียงคำว่า utilisés คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 vacanciers [fr] การออกเสียงคำว่า vacanciers คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 variations [fr] การออกเสียงคำว่า variations คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 volupté [fr] การออกเสียงคำว่า volupté คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2010 voiturage [fr] การออกเสียงคำว่า voiturage คะแนนโหวต 0 คะแนน