ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2016 応用問題 [ja] การออกเสียง : 応用問題 0 โหวต
24/03/2016 お多福 [ja] การออกเสียง : お多福 0 โหวต
24/03/2016 宮内庁 [ja] การออกเสียง : 宮内庁 0 โหวต
24/03/2016 整形外科医 [ja] การออกเสียง : 整形外科医 0 โหวต
24/03/2016 今週末 [ja] การออกเสียง : 今週末 0 โหวต
24/03/2016 更新 [ja] การออกเสียง : 更新 0 โหวต
24/03/2016 航空券 [ja] การออกเสียง : 航空券 0 โหวต
24/03/2016 よくできました [ja] การออกเสียง : よくできました 0 โหวต
24/03/2016 答えて下さい [ja] การออกเสียง : 答えて下さい 0 โหวต
24/03/2016 誠にありがとうございます [ja] การออกเสียง : 誠にありがとうございます 0 โหวต
24/03/2016 こんがらかる [ja] การออกเสียง : こんがらかる 0 โหวต
24/03/2016 月額 [ja] การออกเสียง : 月額 0 โหวต
24/03/2016 上昇気流 [ja] การออกเสียง : 上昇気流 0 โหวต
24/03/2016 備忘録 [ja] การออกเสียง : 備忘録 0 โหวต
24/03/2016 賃貸アパート [ja] การออกเสียง : 賃貸アパート 0 โหวต
24/03/2016 クアラルンプール [ja] การออกเสียง : クアラルンプール 1 โหวต
24/03/2016 臨床試験 [ja] การออกเสียง : 臨床試験 0 โหวต
24/03/2016 神経外科 [ja] การออกเสียง : 神経外科 0 โหวต
24/03/2016 飛騨高山 [ja] การออกเสียง : 飛騨高山 0 โหวต
24/03/2016 柴田 [ja] การออกเสียง : 柴田 0 โหวต
24/03/2016 信玄 [ja] การออกเสียง : 信玄 0 โหวต
24/03/2016 越中 [ja] การออกเสียง : 越中 0 โหวต
24/03/2016 長篠 [ja] การออกเสียง : 長篠 0 โหวต
24/03/2016 月の光 [ja] การออกเสียง : 月の光 0 โหวต
24/03/2016 バスの運転手 [ja] การออกเสียง : バスの運転手 0 โหวต
24/03/2016 習わない [ja] การออกเสียง : 習わない 0 โหวต
24/03/2016 タマゴボーロ [ja] การออกเสียง : タマゴボーロ 0 โหวต
24/03/2016 ほかならぬ [ja] การออกเสียง : ほかならぬ 0 โหวต
24/03/2016 ハラスメント [ja] การออกเสียง : ハラスメント 0 โหวต
24/03/2016 数ヶ月 [ja] การออกเสียง : 数ヶ月 0 โหวต