ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2016 鳴子温泉 [ja] การออกเสียง : 鳴子温泉 0 โหวต
24/03/2016 鳴子温泉郷 [ja] การออกเสียง : 鳴子温泉郷 0 โหวต
24/03/2016 赤倉温泉 [ja] การออกเสียง : 赤倉温泉 0 โหวต
24/03/2016 十和田八幡平国立公園 [ja] การออกเสียง : 十和田八幡平国立公園 0 โหวต
24/03/2016 お父様 [ja] การออกเสียง : お父様 0 โหวต
24/03/2016 世界中 [ja] การออกเสียง : 世界中 0 โหวต
24/03/2016 家へ帰らない [ja] การออกเสียง : 家へ帰らない 0 โหวต
24/03/2016 通話料 [ja] การออกเสียง : 通話料 0 โหวต
24/03/2016 海老 [ja] การออกเสียง : 海老 1 โหวต
24/03/2016 アロマオイル [ja] การออกเสียง : アロマオイル 0 โหวต
24/03/2016 比較の [ja] การออกเสียง : 比較の 0 โหวต
24/03/2016 からし [ja] การออกเสียง : からし 0 โหวต
24/03/2016 しょうゆ [ja] การออกเสียง : しょうゆ 0 โหวต
24/03/2016 パピコ [ja] การออกเสียง : パピコ 0 โหวต
24/03/2016 駐停車禁止 [ja] การออกเสียง : 駐停車禁止 0 โหวต
24/03/2016 土足厳禁 [ja] การออกเสียง : 土足厳禁 0 โหวต
24/03/2016 着物 [ja] การออกเสียง : 着物 0 โหวต
24/03/2016 これはとてもおもしろそうだね [ja] การออกเสียง : これはとてもおもしろそうだね 0 โหวต
24/03/2016 この物語はいっぴきの猫についてです [ja] การออกเสียง : この物語はいっぴきの猫についてです 0 โหวต
24/03/2016 とても活発な討論をした [ja] การออกเสียง : とても活発な討論をした 0 โหวต
24/03/2016 映画は、好きですか? [ja] การออกเสียง : 映画は、好きですか? 0 โหวต
24/03/2016 教材 [ja] การออกเสียง : 教材 0 โหวต
24/03/2016 送り迎え [ja] การออกเสียง : 送り迎え 0 โหวต
24/03/2016 しおり [ja] การออกเสียง : しおり 0 โหวต
24/03/2016 おしくらまんじゅう [ja] การออกเสียง : おしくらまんじゅう 0 โหวต
24/03/2016 Mono-no-aware [ja] การออกเสียง : Mono-no-aware 0 โหวต
24/03/2016 ほとり [ja] การออกเสียง : ほとり 0 โหวต
24/03/2016 水浴び [ja] การออกเสียง : 水浴び 0 โหวต
24/03/2016 ファラオ [ja] การออกเสียง : ファラオ 0 โหวต
24/03/2016 管理者 [ja] การออกเสียง : 管理者 0 โหวต