ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2016 恒例行事 [ja] การออกเสียง : 恒例行事 0 โหวต
24/03/2016 めっちゃ寒い [ja] การออกเสียง : めっちゃ寒い 0 โหวต
24/03/2016 そんな事をするな [ja] การออกเสียง : そんな事をするな 0 โหวต
24/03/2016 周りの人 [ja] การออกเสียง : 周りの人 0 โหวต
24/03/2016 快晴 [ja] การออกเสียง : 快晴 0 โหวต
24/03/2016 設定 [ja] การออกเสียง : 設定 0 โหวต
24/03/2016 飾る [ja] การออกเสียง : 飾る 0 โหวต
24/03/2016 残る [ja] การออกเสียง : 残る 0 โหวต
24/03/2016 手に入れる [ja] การออกเสียง : 手に入れる 0 โหวต
24/03/2016 あてずっぽう [ja] การออกเสียง : あてずっぽう 0 โหวต
24/03/2016 エミュレータ [ja] การออกเสียง : エミュレータ 0 โหวต
24/03/2016 南京錠 [ja] การออกเสียง : 南京錠 0 โหวต
24/03/2016 露天掘り [ja] การออกเสียง : 露天掘り 0 โหวต
24/03/2016 定期購読予約 [ja] การออกเสียง : 定期購読予約 0 โหวต
24/03/2016 やりっぱなし [ja] การออกเสียง : やりっぱなし 0 โหวต
24/03/2016 クレオパトラ [ja] การออกเสียง : クレオパトラ 0 โหวต
24/03/2016 飴をしゃぶらせる [ja] การออกเสียง : 飴をしゃぶらせる 0 โหวต
24/03/2016 膝掛け [ja] การออกเสียง : 膝掛け 0 โหวต
24/03/2016 恵那峡 [ja] การออกเสียง : 恵那峡 0 โหวต
24/03/2016 糸貫川 [ja] การออกเสียง : 糸貫川 0 โหวต
24/03/2016 東西南北 [ja] การออกเสียง : 東西南北 0 โหวต
24/03/2016 稲荷 [ja] การออกเสียง : 稲荷 0 โหวต
24/03/2016 タブレット [ja] การออกเสียง : タブレット 0 โหวต
24/03/2016 大胆に [ja] การออกเสียง : 大胆に 0 โหวต
24/03/2016 したほうがいいよ [ja] การออกเสียง : したほうがいいよ 0 โหวต
24/03/2016 うっかり口をすべらせる [ja] การออกเสียง : うっかり口をすべらせる 0 โหวต
24/03/2016 衰弱させる [ja] การออกเสียง : 衰弱させる 0 โหวต
24/03/2016 アルミホイル [ja] การออกเสียง : アルミホイル 0 โหวต
24/03/2016 菌の [ja] การออกเสียง : 菌の 0 โหวต
24/03/2016 面接を受ける人 [ja] การออกเสียง : 面接を受ける人 0 โหวต