ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2016 飾る [ja] การออกเสียง : 飾る 0 โหวต
24/03/2016 残る [ja] การออกเสียง : 残る 0 โหวต
24/03/2016 手に入れる [ja] การออกเสียง : 手に入れる 0 โหวต
24/03/2016 あてずっぽう [ja] การออกเสียง : あてずっぽう 0 โหวต
24/03/2016 エミュレータ [ja] การออกเสียง : エミュレータ 0 โหวต
24/03/2016 南京錠 [ja] การออกเสียง : 南京錠 0 โหวต
24/03/2016 露天掘り [ja] การออกเสียง : 露天掘り 0 โหวต
24/03/2016 定期購読予約 [ja] การออกเสียง : 定期購読予約 0 โหวต
24/03/2016 やりっぱなし [ja] การออกเสียง : やりっぱなし 0 โหวต
24/03/2016 クレオパトラ [ja] การออกเสียง : クレオパトラ 0 โหวต
24/03/2016 飴をしゃぶらせる [ja] การออกเสียง : 飴をしゃぶらせる 0 โหวต
24/03/2016 膝掛け [ja] การออกเสียง : 膝掛け 0 โหวต
24/03/2016 恵那峡 [ja] การออกเสียง : 恵那峡 0 โหวต
24/03/2016 糸貫川 [ja] การออกเสียง : 糸貫川 0 โหวต
24/03/2016 東西南北 [ja] การออกเสียง : 東西南北 0 โหวต
24/03/2016 稲荷 [ja] การออกเสียง : 稲荷 0 โหวต
24/03/2016 タブレット [ja] การออกเสียง : タブレット 0 โหวต
24/03/2016 大胆に [ja] การออกเสียง : 大胆に 0 โหวต
24/03/2016 したほうがいいよ [ja] การออกเสียง : したほうがいいよ 0 โหวต
24/03/2016 衰弱させる [ja] การออกเสียง : 衰弱させる 0 โหวต
24/03/2016 アルミホイル [ja] การออกเสียง : アルミホイル 0 โหวต
24/03/2016 菌の [ja] การออกเสียง : 菌の 0 โหวต
24/03/2016 西穂高岳 [ja] การออกเสียง : 西穂高岳 0 โหวต
24/03/2016 志望校 [ja] การออกเสียง : 志望校 0 โหวต
24/03/2016 漂流物 [ja] การออกเสียง : 漂流物 0 โหวต
24/03/2016 足利 [ja] การออกเสียง : 足利 0 โหวต
24/03/2016 伊勢亀山 [ja] การออกเสียง : 伊勢亀山 0 โหวต
24/03/2016 乙女の滝 [ja] การออกเสียง : 乙女の滝 0 โหวต
24/03/2016 ピョウタンの滝 [ja] การออกเสียง : ピョウタンの滝 0 โหวต
24/03/2016 羽衣の滝 [ja] การออกเสียง : 羽衣の滝 0 โหวต