ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2016 菓子パン [ja] การออกเสียง : 菓子パン 0 โหวต
24/03/2016 何もおもしろくないよ [ja] การออกเสียง : 何もおもしろくないよ 0 โหวต
24/03/2016 あご髭 [ja] การออกเสียง : あご髭 0 โหวต
24/03/2016 抜き打ち [ja] การออกเสียง : 抜き打ち 1 โหวต
24/03/2016 忌み言葉 [ja] การออกเสียง : 忌み言葉 0 โหวต
24/03/2016 両極端 [ja] การออกเสียง : 両極端 0 โหวต
24/03/2016 結わえる [ja] การออกเสียง : 結わえる 0 โหวต
24/03/2016 条件付き書式 [ja] การออกเสียง : 条件付き書式 0 โหวต
24/03/2016 輸送 [ja] การออกเสียง : 輸送 0 โหวต
24/03/2016 行ったんです [ja] การออกเสียง : 行ったんです 0 โหวต
24/03/2016 申します [ja] การออกเสียง : 申します 0 โหวต
24/03/2016 なさいます [ja] การออกเสียง : なさいます 0 โหวต
24/03/2016 存じます [ja] การออกเสียง : 存じます 0 โหวต
24/03/2016 生物体 [ja] การออกเสียง : 生物体 0 โหวต
24/03/2016 政治権力 [ja] การออกเสียง : 政治権力 0 โหวต
24/03/2016 現在では [ja] การออกเสียง : 現在では 0 โหวต
24/03/2016 即位する [ja] การออกเสียง : 即位する 0 โหวต
24/03/2016 練乳 [ja] การออกเสียง : 練乳 0 โหวต
24/03/2016 血が出ている [ja] การออกเสียง : 血が出ている 0 โหวต
24/03/2016 思いやりのある [ja] การออกเสียง : 思いやりのある 0 โหวต
24/03/2016 5泊6日 [ja] การออกเสียง : 5泊6日 0 โหวต
24/03/2016 味わう [ja] การออกเสียง : 味わう 0 โหวต
24/03/2016 繰り返す [ja] การออกเสียง : 繰り返す 0 โหวต
24/03/2016 基本的に [ja] การออกเสียง : 基本的に 0 โหวต
24/03/2016 持ち込む [ja] การออกเสียง : 持ち込む 0 โหวต
24/03/2016 許す [ja] การออกเสียง : 許す 0 โหวต
24/03/2016 何処にも [ja] การออกเสียง : 何処にも 0 โหวต
24/03/2016 予期 [ja] การออกเสียง : 予期 0 โหวต
24/03/2016 予想外 [ja] การออกเสียง : 予想外 0 โหวต
24/03/2016 添付 [ja] การออกเสียง : 添付 0 โหวต