ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/03/2016 癸(みずのと) [ja] การออกเสียง : 癸(みずのと) 0 โหวต
30/03/2016 壬(みずのえ) [ja] การออกเสียง : 壬(みずのえ) 0 โหวต
30/03/2016 辛(かのと) [ja] การออกเสียง : 辛(かのと) 0 โหวต
30/03/2016 庚(かのえ) [ja] การออกเสียง : 庚(かのえ) 0 โหวต
30/03/2016 己(つちのと) [ja] การออกเสียง : 己(つちのと) 0 โหวต
30/03/2016 戊(つちのえ) [ja] การออกเสียง : 戊(つちのえ) 0 โหวต
30/03/2016 丁(ひのと) [ja] การออกเสียง : 丁(ひのと) 0 โหวต
30/03/2016 丙(ひのえ) [ja] การออกเสียง : 丙(ひのえ) 0 โหวต
30/03/2016 甲(きのえ) [ja] การออกเสียง : 甲(きのえ) 0 โหวต
30/03/2016 すうじをむっつおぼえたいです。 [ja] การออกเสียง : すうじをむっつおぼえたいです。 0 โหวต
30/03/2016 いつもとおなじことをします。 [ja] การออกเสียง : いつもとおなじことをします。 0 โหวต
30/03/2016 高飛車 [ja] การออกเสียง : 高飛車 0 โหวต
30/03/2016 Arigatou (ありがとう) [ja] การออกเสียง : Arigatou (ありがとう) 0 โหวต
30/03/2016 すみません [ja] การออกเสียง : すみません 0 โหวต
30/03/2016 こんにちは [ja] การออกเสียง : こんにちは 0 โหวต
30/03/2016 Domo Arigato (どうもありがとう) [ja] การออกเสียง : Domo Arigato (どうもありがとう) 0 โหวต
30/03/2016 お電話ありがとうございます [ja] การออกเสียง : お電話ありがとうございます 0 โหวต
30/03/2016 Ohayo [ja] การออกเสียง : Ohayo 0 โหวต
30/03/2016 Ittekimasu [ja] การออกเสียง : Ittekimasu 0 โหวต
30/03/2016 konnichiwa [ja] การออกเสียง : konnichiwa 0 โหวต
30/03/2016 domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) [ja] การออกเสียง : domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) 0 โหวต
30/03/2016 ベランダ [ja] การออกเสียง : ベランダ 0 โหวต
30/03/2016 sayonara [ja] การออกเสียง : sayonara 0 โหวต
30/03/2016 洗濯室 [ja] การออกเสียง : 洗濯室 0 โหวต
30/03/2016 お風呂場 [ja] การออกเสียง : お風呂場 0 โหวต
30/03/2016 ゲストルーム [ja] การออกเสียง : ゲストルーム 0 โหวต
30/03/2016 konbanwa [ja] การออกเสียง : konbanwa 0 โหวต
30/03/2016 onegai shimasu [ja] การออกเสียง : onegai shimasu 0 โหวต
30/03/2016 genki desu [ja] การออกเสียง : genki desu 0 โหวต
30/03/2016 Genki? [ja] การออกเสียง : Genki? 1 โหวต