ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/03/2016 妊娠 [ja] การออกเสียง : 妊娠 0 โหวต
30/03/2016 誕生日 おめでとう [ja] การออกเสียง : 誕生日 おめでとう 0 โหวต
30/03/2016 通常 [ja] การออกเสียง : 通常 1 โหวต
30/03/2016 この場を借りて [ja] การออกเสียง : この場を借りて 0 โหวต
30/03/2016 6時半 [ja] การออกเสียง : 6時半 0 โหวต
30/03/2016 親しみやすい [ja] การออกเสียง : 親しみやすい 0 โหวต
30/03/2016 引退を間近に控え [ja] การออกเสียง : 引退を間近に控え 0 โหวต
30/03/2016 看護師国家試験 [ja] การออกเสียง : 看護師国家試験 0 โหวต
30/03/2016 消化が悪い [ja] การออกเสียง : 消化が悪い 0 โหวต
30/03/2016 運動をする [ja] การออกเสียง : 運動をする 0 โหวต
30/03/2016 痛みどめ [ja] การออกเสียง : 痛みどめ 0 โหวต
30/03/2016 はりかえる [ja] การออกเสียง : はりかえる 0 โหวต
30/03/2016 薬を出す [ja] การออกเสียง : 薬を出す 0 โหวต
30/03/2016 湿布薬 [ja] การออกเสียง : 湿布薬 0 โหวต
30/03/2016 異状がある [ja] การออกเสียง : 異状がある 0 โหวต
30/03/2016 レントゲン写真 [ja] การออกเสียง : レントゲン写真 0 โหวต
30/03/2016 薬をつける [ja] การออกเสียง : 薬をつける 0 โหวต
30/03/2016 レントゲンを撮る [ja] การออกเสียง : レントゲンを撮る 0 โหวต
30/03/2016 赤ん坊 [ja] การออกเสียง : 赤ん坊 0 โหวต
30/03/2016 運命 [ja] การออกเสียง : 運命 0 โหวต
30/03/2016 意欲 [ja] การออกเสียง : 意欲 0 โหวต
30/03/2016 きこえますか。 [ja] การออกเสียง : きこえますか。 0 โหวต
30/03/2016 食べてもいいですか。 [ja] การออกเสียง : 食べてもいいですか。 0 โหวต
30/03/2016 例えば [ja] การออกเสียง : 例えば 0 โหวต
30/03/2016 先ほど [ja] การออกเสียง : 先ほど 0 โหวต
30/03/2016 メールする [ja] การออกเสียง : メールする 0 โหวต
30/03/2016 インターネットをする [ja] การออกเสียง : インターネットをする 0 โหวต
30/03/2016 通勤する [ja] การออกเสียง : 通勤する 0 โหวต
30/03/2016 過去の栄光 [ja] การออกเสียง : 過去の栄光 0 โหวต
30/03/2016 わけがわからない [ja] การออกเสียง : わけがわからない 0 โหวต