ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2016 ランクイン [ja] การออกเสียง : ランクイン 0 โหวต
24/03/2016 チャンピオン [ja] การออกเสียง : チャンピオン 0 โหวต
24/03/2016 試験地獄 [ja] การออกเสียง : 試験地獄 0 โหวต
24/03/2016 手垢の付いた [ja] การออกเสียง : 手垢の付いた 0 โหวต
24/03/2016 はた(端・傍) [ja] การออกเสียง : はた(端・傍) 0 โหวต
24/03/2016 手垢がつく [ja] การออกเสียง : 手垢がつく 0 โหวต
24/03/2016 夢見る [ja] การออกเสียง : 夢見る 0 โหวต
24/03/2016 家財道具 [ja] การออกเสียง : 家財道具 0 โหวต
24/03/2016 別にいいよ [ja] การออกเสียง : 別にいいよ 0 โหวต
24/03/2016 もういちど、いってください。 [ja] การออกเสียง : もういちど、いってください。 0 โหวต
24/03/2016 あなたはどんなしごとをしていますか。 [ja] การออกเสียง : あなたはどんなしごとをしていますか。 0 โหวต
24/03/2016 電気スタンド [ja] การออกเสียง : 電気スタンド 0 โหวต
24/03/2016 身篭る [ja] การออกเสียง : 身篭る 0 โหวต
24/03/2016 空咳 [ja] การออกเสียง : 空咳 0 โหวต
24/03/2016 爪を立てる [ja] การออกเสียง : 爪を立てる 0 โหวต
24/03/2016 前みたいに [ja] การออกเสียง : 前みたいに 0 โหวต
24/03/2016 四柱推命 [ja] การออกเสียง : 四柱推命 0 โหวต
24/03/2016 垂れ込める [ja] การออกเสียง : 垂れ込める 0 โหวต
24/03/2016 文学賞 [ja] การออกเสียง : 文学賞 0 โหวต
24/03/2016 おが屑 [ja] การออกเสียง : おが屑 0 โหวต
24/03/2016 高齢者行動月間 [ja] การออกเสียง : 高齢者行動月間 0 โหวต
24/03/2016 ビジネスフォーラム [ja] การออกเสียง : ビジネスフォーラム 0 โหวต
24/03/2016 男女平等の確保 [ja] การออกเสียง : 男女平等の確保 0 โหวต
24/03/2016 正式に就任する [ja] การออกเสียง : 正式に就任する 0 โหวต
24/03/2016 政治局員 [ja] การออกเสียง : 政治局員 0 โหวต
24/03/2016 国の指導者 [ja] การออกเสียง : 国の指導者 0 โหวต
24/03/2016 昏睡状態 [ja] การออกเสียง : 昏睡状態 0 โหวต
24/03/2016 遍路 [ja] การออกเสียง : 遍路 0 โหวต
24/03/2016 計画性 [ja] การออกเสียง : 計画性 0 โหวต
24/03/2016 重視 [ja] การออกเสียง : 重視 0 โหวต