ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2016 腎機能 [ja] การออกเสียง : 腎機能 0 โหวต
24/03/2016 しんみり [ja] การออกเสียง : しんみり 0 โหวต
24/03/2016 横たわる [ja] การออกเสียง : 横たわる 0 โหวต
24/03/2016 甘辛 [ja] การออกเสียง : 甘辛 0 โหวต
24/03/2016 渋皮 [ja] การออกเสียง : 渋皮 0 โหวต
24/03/2016 取り繕う [ja] การออกเสียง : 取り繕う 0 โหวต
24/03/2016 うんざり [ja] การออกเสียง : うんざり 0 โหวต
24/03/2016 占領 [ja] การออกเสียง : 占領 0 โหวต
24/03/2016 若年性糖尿病 [ja] การออกเสียง : 若年性糖尿病 0 โหวต
24/03/2016 自動車競技 [ja] การออกเสียง : 自動車競技 0 โหวต
24/03/2016 暗記時間 [ja] การออกเสียง : 暗記時間 0 โหวต
24/03/2016 中段 [ja] การออกเสียง : 中段 0 โหวต
24/03/2016 今週中 [ja] การออกเสียง : 今週中 0 โหวต
24/03/2016 浮腫む [ja] การออกเสียง : 浮腫む 0 โหวต
24/03/2016 なんめいさまですか [ja] การออกเสียง : なんめいさまですか 0 โหวต
24/03/2016 暴走族 [ja] การออกเสียง : 暴走族 0 โหวต
24/03/2016 上を下への大騒ぎ [ja] การออกเสียง : 上を下への大騒ぎ 0 โหวต
24/03/2016 引き算 [ja] การออกเสียง : 引き算 0 โหวต
24/03/2016 北アルプス [ja] การออกเสียง : 北アルプス 0 โหวต
24/03/2016 漁船 [ja] การออกเสียง : 漁船 1 โหวต
24/03/2016 拒絶 [ja] การออกเสียง : 拒絶 0 โหวต
24/03/2016 Mugicha [ja] การออกเสียง : Mugicha 0 โหวต
24/03/2016 直して下さい [ja] การออกเสียง : 直して下さい 0 โหวต
24/03/2016 総合雑誌 [ja] การออกเสียง : 総合雑誌 0 โหวต
24/03/2016 さっぱりする [ja] การออกเสียง : さっぱりする 0 โหวต
24/03/2016 マレーシアからきた [ja] การออกเสียง : マレーシアからきた 0 โหวต
24/03/2016 レストランで昼ご飯を食べた [ja] การออกเสียง : レストランで昼ご飯を食べた 0 โหวต
24/03/2016 医者になる [ja] การออกเสียง : 医者になる 0 โหวต
24/03/2016 環境抗原 [ja] การออกเสียง : 環境抗原 0 โหวต
24/03/2016 バスケット部 [ja] การออกเสียง : バスケット部 0 โหวต