ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2016 信玄 [ja] การออกเสียง : 信玄 0 โหวต
24/03/2016 越中 [ja] การออกเสียง : 越中 0 โหวต
24/03/2016 長篠 [ja] การออกเสียง : 長篠 0 โหวต
24/03/2016 月の光 [ja] การออกเสียง : 月の光 0 โหวต
24/03/2016 バスの運転手 [ja] การออกเสียง : バスの運転手 0 โหวต
24/03/2016 習わない [ja] การออกเสียง : 習わない 0 โหวต
24/03/2016 タマゴボーロ [ja] การออกเสียง : タマゴボーロ 0 โหวต
24/03/2016 ほかならぬ [ja] การออกเสียง : ほかならぬ 0 โหวต
24/03/2016 ハラスメント [ja] การออกเสียง : ハラスメント 0 โหวต
24/03/2016 数ヶ月 [ja] การออกเสียง : 数ヶ月 0 โหวต
24/03/2016 移民 [ja] การออกเสียง : 移民 0 โหวต
24/03/2016 持ち家 [ja] การออกเสียง : 持ち家 0 โหวต
24/03/2016 寝苦しい [ja] การออกเสียง : 寝苦しい 0 โหวต
24/03/2016 石川五右衛門 [ja] การออกเสียง : 石川五右衛門 0 โหวต
24/03/2016 お気軽にお問い合わせください [ja] การออกเสียง : お気軽にお問い合わせください 0 โหวต
24/03/2016 気軽に利用できる [ja] การออกเสียง : 気軽に利用できる 0 โหวต
24/03/2016 気軽な会話 [ja] การออกเสียง : 気軽な会話 0 โหวต
24/03/2016 円陣 [ja] การออกเสียง : 円陣 0 โหวต
24/03/2016 広報局 [ja] การออกเสียง : 広報局 0 โหวต
24/03/2016 複雑化 [ja] การออกเสียง : 複雑化 0 โหวต
24/03/2016 励まし [ja] การออกเสียง : 励まし 0 โหวต
24/03/2016 もういっぱいいかがですか [ja] การออกเสียง : もういっぱいいかがですか 0 โหวต
24/03/2016 またいらっしゃってください [ja] การออกเสียง : またいらっしゃってください 0 โหวต
24/03/2016 いいえ、けっこうです [ja] การออกเสียง : いいえ、けっこうです 0 โหวต
24/03/2016 入れられる [ja] การออกเสียง : 入れられる 0 โหวต
24/03/2016 すてきですね [ja] การออกเสียง : すてきですね 0 โหวต
24/03/2016 福神漬け [ja] การออกเสียง : 福神漬け 0 โหวต
24/03/2016 日めくり [ja] การออกเสียง : 日めくり 0 โหวต
24/03/2016 花畑 [ja] การออกเสียง : 花畑 1 โหวต
24/03/2016 神秘 [ja] การออกเสียง : 神秘 0 โหวต