ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
31/03/2016 domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) [ja] การออกเสียง : domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) 0 โหวต
31/03/2016 genki desuka (元気ですか) [ja] การออกเสียง : genki desuka (元気ですか) 0 โหวต
31/03/2016 またの機会にしましょう。 [ja] การออกเสียง : またの機会にしましょう。 0 โหวต
24/03/2016 もういちど、おねがいします。 [ja] การออกเสียง : もういちど、おねがいします。 0 โหวต
24/03/2016 何もおもしろくないよ [ja] การออกเสียง : 何もおもしろくないよ 0 โหวต
24/03/2016 そんな事をするな [ja] การออกเสียง : そんな事をするな 0 โหวต
24/03/2016 うっかり口をすべらせる [ja] การออกเสียง : うっかり口をすべらせる 0 โหวต
24/03/2016 面接を受ける人 [ja] การออกเสียง : 面接を受ける人 0 โหวต
24/03/2016 もう少し寝ていたいなあ [ja] การออกเสียง : もう少し寝ていたいなあ 0 โหวต
24/03/2016 なにをしますか [ja] การออกเสียง : なにをしますか 0 โหวต
24/03/2016 あれは何と言いますか。 [ja] การออกเสียง : あれは何と言いますか。 0 โหวต
24/03/2016 お手洗いはどこですか。 [ja] การออกเสียง : お手洗いはどこですか。 0 โหวต
24/03/2016 このみちをまっすぐいってください。 [ja] การออกเสียง : このみちをまっすぐいってください。 0 โหวต
24/03/2016 きんえんせき、おねがいします。 [ja] การออกเสียง : きんえんせき、おねがいします。 0 โหวต
24/03/2016 大事なことを話しましょう! [ja] การออกเสียง : 大事なことを話しましょう! 0 โหวต
24/03/2016 それをかいてください。 [ja] การออกเสียง : それをかいてください。 0 โหวต
24/03/2016 もういちど、いってください。 [ja] การออกเสียง : もういちど、いってください。 0 โหวต
24/03/2016 あなたはどんなしごとをしていますか。 [ja] การออกเสียง : あなたはどんなしごとをしていますか。 0 โหวต
19/07/2012 しているんですが [ja] การออกเสียง : しているんですが 0 โหวต
19/07/2012 何ですか [ja] การออกเสียง : 何ですか 0 โหวต
19/07/2012 じゃないです [ja] การออกเสียง : じゃないです 0 โหวต
10/06/2012 ほんの 気持ちです [ja] การออกเสียง : ほんの 気持ちです -1 โหวต