ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/03/2016 贈与契約 [ja] การออกเสียงคำว่า 贈与契約 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 建設計画 [ja] การออกเสียงคำว่า 建設計画 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 赤貝 [ja] การออกเสียงคำว่า 赤貝 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 梱包を解く [ja] การออกเสียงคำว่า 梱包を解く คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 ウルトラセブン [ja] การออกเสียงคำว่า ウルトラセブン คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 袈裟固め [ja] การออกเสียงคำว่า 袈裟固め คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 瞬間 [ja] การออกเสียงคำว่า 瞬間 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 ミミズ [ja] การออกเสียงคำว่า ミミズ คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 [ja] การออกเสียงคำว่า 瞳 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 利便性向上 [ja] การออกเสียงคำว่า 利便性向上 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 陣羽織 [ja] การออกเสียงคำว่า 陣羽織 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 外科病院 [ja] การออกเสียงคำว่า 外科病院 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 手や顔を出す [ja] การออกเสียงคำว่า 手や顔を出す คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 危険 [ja] การออกเสียงคำว่า 危険 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 今度 [ja] การออกเสียงคำว่า 今度 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 対応 [ja] การออกเสียงคำว่า 対応 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 いまさら [ja] การออกเสียงคำว่า いまさら คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 せいかく [ja] การออกเสียงคำว่า せいかく คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 まぎらわしい [ja] การออกเสียงคำว่า まぎらわしい คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 体操 [ja] การออกเสียงคำว่า 体操 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 小笠原慎之介 [ja] การออกเสียงคำว่า 小笠原慎之介 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 ケータリング [ja] การออกเสียงคำว่า ケータリング คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 洋服箪笥 [ja] การออกเสียงคำว่า 洋服箪笥 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 一戸建ての家 [ja] การออกเสียงคำว่า 一戸建ての家 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 どうぞ食べて [ja] การออกเสียงคำว่า どうぞ食べて คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 美濃 [ja] การออกเสียงคำว่า 美濃 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 甲乙丙丁 [ja] การออกเสียงคำว่า 甲乙丙丁 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 間違った [ja] การออกเสียงคำว่า 間違った คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 なくてはいけない [ja] การออกเสียงคำว่า なくてはいけない คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2016 プロット [ja] การออกเสียงคำว่า プロット คะแนนโหวต 0 คะแนน