ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
16/04/2012 an fhear [gd] การออกเสียง : an fhear 0 โหวต
15/04/2012 gabh mo leisgeul [gd] การออกเสียง : gabh mo leisgeul 0 โหวต
15/04/2012 fèis [gd] การออกเสียง : fèis 0 โหวต
13/04/2012 fhuair [gd] การออกเสียง : fhuair 0 โหวต
13/04/2012 togalach [gd] การออกเสียง : togalach 0 โหวต
13/04/2012 fann [gd] การออกเสียง : fann 0 โหวต
13/04/2012 fonn [gd] การออกเสียง : fonn 0 โหวต
13/04/2012 bòg [gd] การออกเสียง : bòg 0 โหวต
13/04/2012 bochd [gd] การออกเสียง : bochd 0 โหวต
13/04/2012 fliuch [gd] การออกเสียง : fliuch 0 โหวต
13/04/2012 bliadhna [gd] การออกเสียง : bliadhna 0 โหวต
13/04/2012 bòcan [gd] การออกเสียง : bòcan 0 โหวต
13/04/2012 brag [gd] การออกเสียง : brag 0 โหวต
13/04/2012 breac [gd] การออกเสียง : breac 0 โหวต
13/04/2012 bradan [gd] การออกเสียง : bradan 0 โหวต
13/04/2012 caill [gd] การออกเสียง : caill 0 โหวต
13/04/2012 ceapaire [gd] การออกเสียง : ceapaire 0 โหวต
13/04/2012 ceàrr [gd] การออกเสียง : ceàrr 0 โหวต
13/04/2012 clis [gd] การออกเสียง : clis 0 โหวต
13/04/2012 tlachd [gd] การออกเสียง : tlachd 0 โหวต
13/04/2012 thoir an t-siteag ort [gd] การออกเสียง : thoir an t-siteag ort 0 โหวต
13/04/2012 iongnadh [gd] การออกเสียง : iongnadh 0 โหวต
13/04/2012 corrag [gd] การออกเสียง : corrag 0 โหวต
13/04/2012 airgead [gd] การออกเสียง : airgead 0 โหวต
13/04/2012 òrdag [gd] การออกเสียง : òrdag 0 โหวต
13/04/2012 dlùth air [gd] การออกเสียง : dlùth air 0 โหวต
13/04/2012 an aghaidh [gd] การออกเสียง : an aghaidh 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2012 cas [gd] การออกเสียง : cas 0 โหวต
11/04/2012 cha robh [gd] การออกเสียง : cha robh 0 โหวต
11/04/2012 Bha [gd] การออกเสียง : Bha 0 โหวต