ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
21/04/2012 romhad [gd] การออกเสียง : romhad 0 โหวต
21/04/2012 romham [gd] การออกเสียง : romham 0 โหวต
21/04/2012 dhaibh [gd] การออกเสียง : dhaibh 0 โหวต
21/04/2012 dhuibh [gd] การออกเสียง : dhuibh 0 โหวต
21/04/2012 dhuinn [gd] การออกเสียง : dhuinn 0 โหวต
21/04/2012 Dha [gd] การออกเสียง : Dha 0 โหวต
21/04/2012 dhut [gd] การออกเสียง : dhut 0 โหวต
21/04/2012 dhomh [gd] การออกเสียง : dhomh 0 โหวต
21/04/2012 aca [gd] การออกเสียง : aca 0 โหวต
21/04/2012 agaibh [gd] การออกเสียง : agaibh 0 โหวต
21/04/2012 againn [gd] การออกเสียง : againn 0 โหวต
21/04/2012 aice [gd] การออกเสียง : aice 0 โหวต
21/04/2012 aige [gd] การออกเสียง : aige 0 โหวต
21/04/2012 agad [gd] การออกเสียง : agad 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/04/2012 agam [gd] การออกเสียง : agam 0 โหวต
21/04/2012 bruadar [gd] การออกเสียง : bruadar 0 โหวต
21/04/2012 aisling [gd] การออกเสียง : aisling 0 โหวต
21/04/2012 fhathast [gd] การออกเสียง : fhathast 0 โหวต
21/04/2012 inneal [gd] การออกเสียง : inneal 0 โหวต
21/04/2012 àrainneachd [gd] การออกเสียง : àrainneachd 0 โหวต
21/04/2012 cuaran [gd] การออกเสียง : cuaran 0 โหวต
21/04/2012 nam sheasamh [gd] การออกเสียง : nam sheasamh 0 โหวต
21/04/2012 nam laighe [gd] การออกเสียง : nam laighe 0 โหวต
21/04/2012 nam shuidhe [gd] การออกเสียง : nam shuidhe 0 โหวต
21/04/2012 còmhradh [gd] การออกเสียง : còmhradh 0 โหวต
21/04/2012 còmhnard [gd] การออกเสียง : còmhnard 0 โหวต
16/04/2012 [gd] การออกเสียง : nì 0 โหวต
16/04/2012 bean-shìthe [gd] การออกเสียง : bean-shìthe 0 โหวต
16/04/2012 sàbaid [gd] การออกเสียง : sàbaid 0 โหวต
16/04/2012 am fear [gd] การออกเสียง : am fear 0 โหวต