ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
27/11/2012 Eilean Flodaigh [gd] การออกเสียง : Eilean Flodaigh โดย hevghirl
04/08/2012 acarsaid [gd] การออกเสียง : acarsaid 0 โหวต
04/08/2012 acaid [gd] การออกเสียง : acaid 0 โหวต
04/08/2012 acadamh [gd] การออกเสียง : acadamh 0 โหวต
04/08/2012 abstol [gd] การออกเสียง : abstol 0 โหวต
04/08/2012 ablaich [gd] การออกเสียง : ablaich 0 โหวต
04/08/2012 ablach [gd] การออกเสียง : ablach 0 โหวต
04/08/2012 abhsadh [gd] การออกเสียง : abhsadh 0 โหวต
04/08/2012 a-bhos [gd] การออกเสียง : a-bhos 0 โหวต
04/08/2012 a bhòn-uiridh [gd] การออกเสียง : a bhòn-uiridh 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 a bhòn-raoir [gd] การออกเสียง : a bhòn-raoir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 a bhòn-dè [gd] การออกเสียง : a bhòn-dè 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 a bhith [gd] การออกเสียง : a bhith 0 โหวต
04/08/2012 abharsair [gd] การออกเสียง : abharsair 0 โหวต
04/08/2012 a bharrachd [gd] การออกเสียง : a bharrachd 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 a-bhàn [gd] การออกเสียง : a-bhàn 0 โหวต
04/08/2012 àbhaisteach [gd] การออกเสียง : àbhaisteach 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 àbhaist [gd] การออกเสียง : àbhaist 0 โหวต
04/08/2012 abhainn [gd] การออกเสียง : abhainn 0 โหวต
04/08/2012 àbhachdach [gd] การออกเสียง : àbhachdach 0 โหวต
04/08/2012 àbhachd [gd] การออกเสียง : àbhachd 0 โหวต
04/08/2012 abairt [gd] การออกเสียง : abairt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 abair [gd] การออกเสียง : abair 0 โหวต
04/08/2012 abaid [gd] การออกเสียง : abaid 0 โหวต
04/08/2012 abaich [gd] การออกเสียง : abaich 0 โหวต
04/08/2012 abachadh [gd] การออกเสียง : abachadh 0 โหวต
26/04/2012 am balach [gd] การออกเสียง : am balach 0 โหวต
26/04/2012 adhbhar [gd] การออกเสียง : adhbhar 0 โหวต
21/04/2012 roimhpe [gd] การออกเสียง : roimhpe 0 โหวต
21/04/2012 roimhe [gd] การออกเสียง : roimhe 0 โหวต