ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
27/11/2012 Eilean Flodaigh [gd] Eilean Flodaigh การออกเสียง โดยhevghirl
04/08/2012 acarsaid [gd] acarsaid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 acaid [gd] acaid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 acadamh [gd] acadamh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 abstol [gd] abstol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 ablaich [gd] ablaich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 ablach [gd] ablach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 abhsadh [gd] abhsadh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 a-bhos [gd] a-bhos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 a bhòn-uiridh [gd] a bhòn-uiridh การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/08/2012 a bhòn-raoir [gd] a bhòn-raoir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/08/2012 a bhòn-dè [gd] a bhòn-dè การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/08/2012 a bhith [gd] a bhith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 abharsair [gd] abharsair การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 a bharrachd [gd] a bharrachd การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/08/2012 a-bhàn [gd] a-bhàn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 àbhaisteach [gd] àbhaisteach การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/08/2012 àbhaist [gd] àbhaist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 abhainn [gd] abhainn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 àbhachdach [gd] àbhachdach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 àbhachd [gd] àbhachd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 abairt [gd] abairt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/08/2012 abair [gd] abair การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 abaid [gd] abaid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 abaich [gd] abaich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2012 abachadh [gd] abachadh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2012 am balach [gd] am balach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2012 adhbhar [gd] adhbhar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2012 roimhpe [gd] roimhpe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2012 roimhe [gd] roimhe การออกเสียง 0คะแนนโหวต