ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
27/11/2012 Eilean Flodaigh [gd] การออกเสียงคำว่า Eilean Flodaigh โดย hevghirl
04/08/2012 acarsaid [gd] การออกเสียงคำว่า acarsaid คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 acaid [gd] การออกเสียงคำว่า acaid คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 acadamh [gd] การออกเสียงคำว่า acadamh คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 abstol [gd] การออกเสียงคำว่า abstol คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 ablaich [gd] การออกเสียงคำว่า ablaich คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 ablach [gd] การออกเสียงคำว่า ablach คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 abhsadh [gd] การออกเสียงคำว่า abhsadh คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 a-bhos [gd] การออกเสียงคำว่า a-bhos คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 a bhòn-uiridh [gd] การออกเสียงคำว่า a bhòn-uiridh คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 a bhòn-raoir [gd] การออกเสียงคำว่า a bhòn-raoir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 a bhòn-dè [gd] การออกเสียงคำว่า a bhòn-dè คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 a bhith [gd] การออกเสียงคำว่า a bhith คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 abharsair [gd] การออกเสียงคำว่า abharsair คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 a bharrachd [gd] การออกเสียงคำว่า a bharrachd คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 a-bhàn [gd] การออกเสียงคำว่า a-bhàn คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 àbhaisteach [gd] การออกเสียงคำว่า àbhaisteach คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 àbhaist [gd] การออกเสียงคำว่า àbhaist คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 abhainn [gd] การออกเสียงคำว่า abhainn คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 àbhachdach [gd] การออกเสียงคำว่า àbhachdach คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 àbhachd [gd] การออกเสียงคำว่า àbhachd คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 abairt [gd] การออกเสียงคำว่า abairt คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2012 abair [gd] การออกเสียงคำว่า abair คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 abaid [gd] การออกเสียงคำว่า abaid คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 abaich [gd] การออกเสียงคำว่า abaich คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2012 abachadh [gd] การออกเสียงคำว่า abachadh คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2012 am balach [gd] การออกเสียงคำว่า am balach คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2012 adhbhar [gd] การออกเสียงคำว่า adhbhar คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2012 roimhpe [gd] การออกเสียงคำว่า roimhpe คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2012 roimhe [gd] การออกเสียงคำว่า roimhe คะแนนโหวต 0 คะแนน