ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
08/03/2013 [zh] การออกเสียง : 補 โดย gstanley
08/03/2013 [zh] การออกเสียง : 捕 โดย DeliaZhang
08/03/2013 瓦努阿圖 [zh] การออกเสียง : 瓦努阿圖 โดย gstanley
08/03/2013 瓦努阿图 [zh] การออกเสียง : 瓦努阿图 โดย lmamo
08/03/2013 不經一事,不長一智 [zh] การออกเสียง : 不經一事,不長一智 โดย plutowu
08/03/2013 [zh] การออกเสียง : 邷 โดย gstanley
08/03/2013 [zh] การออกเสียง : 瓦 โดย madsean
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 彳 โดย mingxi0221
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 欠 โดย Rhapsodia
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 矛 โดย mingxi0221
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 曰 โดย gstanley
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 咊 โดย gstanley
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 禾 โดย mingxi0221
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 彧 โดย mingxi0221
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 玉 โดย mingxi0221
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 甽 โดย gstanley
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 畎 โดย gstanley
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 绻 โดย gstanley
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 犬 โดย mingxi0221
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 拱 โดย mingxi0221
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 疋 โดย gstanley
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 彐 โดย gstanley
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 櫽 โดย liselotte
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 殣 โดย lilele
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 蚓 โดย TearoseL
06/03/2013 [zh] การออกเสียง : 縯 โดย wbread
05/03/2013 [zh] การออกเสียง : 廴 โดย zhantong
05/03/2013 [zh] การออกเสียง : 诔 โดย lilele
05/03/2013 [zh] การออกเสียง : 蠛 โดย agunayum
05/03/2013 欿 [zh] การออกเสียง : 欿 โดย dbgcool