ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/04/2014 Liquiditätsverbesserung [de] Liquiditätsverbesserung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2014 Risikoverteilung [de] Risikoverteilung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2014 Festdarlehen [de] Festdarlehen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2014 Immobilienobjekt [de] Immobilienobjekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2014 Wohnimmobilienmarkt [de] Wohnimmobilienmarkt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2014 Kreditvergabestandard [de] Kreditvergabestandard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2014 Eigenheimbesitzerin [de] Eigenheimbesitzerin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Dissimilation [de] Dissimilation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Hohenfriedberger [de] Hohenfriedberger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Hetze [de] Hetze การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2011 Lichtgestalt [de] Lichtgestalt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 scheibchenweise [de] scheibchenweise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Ramschladen [de] Ramschladen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2011 Sonderpostenmarkt [de] Sonderpostenmarkt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2011 erschreckenderweise [de] erschreckenderweise การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2011 Aufhänger [de] Aufhänger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 vorpreschen [de] vorpreschen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 verherrlichen [de] verherrlichen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2011 Geheimagent [de] Geheimagent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Hanselmann [de] Hanselmann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Dienstleistungszentrum [de] Dienstleistungszentrum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Autohersteller [de] Autohersteller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Stammwerk [de] Stammwerk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Automobilwerk [de] Automobilwerk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2011 Stammhaus [de] Stammhaus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Gesprächszeit [de] Gesprächszeit การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2011 Moderatorin [de] Moderatorin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Industriekaufmann [de] Industriekaufmann การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/02/2011 autogyro [de] autogyro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2011 Sportluftfahrt [de] Sportluftfahrt การออกเสียง 0คะแนนโหวต