ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/04/2014 Liquiditätsverbesserung [de] การออกเสียง : Liquiditätsverbesserung 0 โหวต
09/04/2014 Risikoverteilung [de] การออกเสียง : Risikoverteilung 0 โหวต
09/04/2014 Festdarlehen [de] การออกเสียง : Festdarlehen 0 โหวต
09/04/2014 Immobilienobjekt [de] การออกเสียง : Immobilienobjekt 0 โหวต
09/04/2014 Wohnimmobilienmarkt [de] การออกเสียง : Wohnimmobilienmarkt 0 โหวต
09/04/2014 Kreditvergabestandard [de] การออกเสียง : Kreditvergabestandard 0 โหวต
09/04/2014 Eigenheimbesitzerin [de] การออกเสียง : Eigenheimbesitzerin 0 โหวต
26/02/2011 Dissimilation [de] การออกเสียง : Dissimilation 0 โหวต
26/02/2011 Hohenfriedberger [de] การออกเสียง : Hohenfriedberger 0 โหวต
26/02/2011 Hetze [de] การออกเสียง : Hetze 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Lichtgestalt [de] การออกเสียง : Lichtgestalt 0 โหวต
26/02/2011 scheibchenweise [de] การออกเสียง : scheibchenweise 0 โหวต
26/02/2011 Ramschladen [de] การออกเสียง : Ramschladen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Sonderpostenmarkt [de] การออกเสียง : Sonderpostenmarkt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 erschreckenderweise [de] การออกเสียง : erschreckenderweise 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Aufhänger [de] การออกเสียง : Aufhänger 0 โหวต
26/02/2011 vorpreschen [de] การออกเสียง : vorpreschen 0 โหวต
26/02/2011 verherrlichen [de] การออกเสียง : verherrlichen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Geheimagent [de] การออกเสียง : Geheimagent 0 โหวต
26/02/2011 Hanselmann [de] การออกเสียง : Hanselmann 0 โหวต
26/02/2011 Dienstleistungszentrum [de] การออกเสียง : Dienstleistungszentrum 0 โหวต
26/02/2011 Autohersteller [de] การออกเสียง : Autohersteller 0 โหวต
26/02/2011 Stammwerk [de] การออกเสียง : Stammwerk 0 โหวต
26/02/2011 Automobilwerk [de] การออกเสียง : Automobilwerk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Stammhaus [de] การออกเสียง : Stammhaus 0 โหวต
26/02/2011 Gesprächszeit [de] การออกเสียง : Gesprächszeit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Moderatorin [de] การออกเสียง : Moderatorin 0 โหวต
26/02/2011 Industriekaufmann [de] การออกเสียง : Industriekaufmann 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 autogyro [de] การออกเสียง : autogyro 0 โหวต
26/02/2011 Sportluftfahrt [de] การออกเสียง : Sportluftfahrt 0 โหวต