ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/04/2014 Liquiditätsverbesserung [de] การออกเสียงคำว่า Liquiditätsverbesserung คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2014 Risikoverteilung [de] การออกเสียงคำว่า Risikoverteilung คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2014 Festdarlehen [de] การออกเสียงคำว่า Festdarlehen คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2014 Immobilienobjekt [de] การออกเสียงคำว่า Immobilienobjekt คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2014 Wohnimmobilienmarkt [de] การออกเสียงคำว่า Wohnimmobilienmarkt คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2014 Kreditvergabestandard [de] การออกเสียงคำว่า Kreditvergabestandard คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2014 Eigenheimbesitzerin [de] การออกเสียงคำว่า Eigenheimbesitzerin คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Dissimilation [de] การออกเสียงคำว่า Dissimilation คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Hohenfriedberger [de] การออกเสียงคำว่า Hohenfriedberger คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Hetze [de] การออกเสียงคำว่า Hetze คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Lichtgestalt [de] การออกเสียงคำว่า Lichtgestalt คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 scheibchenweise [de] การออกเสียงคำว่า scheibchenweise คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Ramschladen [de] การออกเสียงคำว่า Ramschladen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Sonderpostenmarkt [de] การออกเสียงคำว่า Sonderpostenmarkt คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 erschreckenderweise [de] การออกเสียงคำว่า erschreckenderweise คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Aufhänger [de] การออกเสียงคำว่า Aufhänger คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 vorpreschen [de] การออกเสียงคำว่า vorpreschen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 verherrlichen [de] การออกเสียงคำว่า verherrlichen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Geheimagent [de] การออกเสียงคำว่า Geheimagent คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Hanselmann [de] การออกเสียงคำว่า Hanselmann คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Dienstleistungszentrum [de] การออกเสียงคำว่า Dienstleistungszentrum คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Autohersteller [de] การออกเสียงคำว่า Autohersteller คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Stammwerk [de] การออกเสียงคำว่า Stammwerk คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Automobilwerk [de] การออกเสียงคำว่า Automobilwerk คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Stammhaus [de] การออกเสียงคำว่า Stammhaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Gesprächszeit [de] การออกเสียงคำว่า Gesprächszeit คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 Moderatorin [de] การออกเสียงคำว่า Moderatorin คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Industriekaufmann [de] การออกเสียงคำว่า Industriekaufmann คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2011 autogyro [de] การออกเสียงคำว่า autogyro คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2011 Sportluftfahrt [de] การออกเสียงคำว่า Sportluftfahrt คะแนนโหวต 0 คะแนน