ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/04/2008 lasagne [it] lasagne การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 cappelletti [it] cappelletti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 [it] การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Foggia [it] Foggia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 Torino [it] Torino การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 Modena [it] Modena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Firenze [it] Firenze การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 Mussolini [it] Mussolini การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 Fratelli d'Italia [it] Fratelli d'Italia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Italia [it] Italia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 bari [it] bari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Alberto d'Aguanno [it] Alberto d'Aguanno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Beppe Grillo [it] Beppe Grillo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Riccardo Scamarcio [it] Riccardo Scamarcio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 culo [it] culo การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 Valentino Rossi [it] Valentino Rossi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 infatti [it] infatti การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด