ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/04/2008 lasagne [it] การออกเสียงคำว่า lasagne คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 cappelletti [it] การออกเสียงคำว่า cappelletti คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Foggia [it] การออกเสียงคำว่า Foggia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 Torino [it] การออกเสียงคำว่า Torino คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 Modena [it] การออกเสียงคำว่า Modena คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Firenze [it] การออกเสียงคำว่า Firenze คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 Mussolini [it] การออกเสียงคำว่า Mussolini คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 Fratelli d'Italia [it] การออกเสียงคำว่า Fratelli d'Italia คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Italia [it] การออกเสียงคำว่า Italia คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 bari [it] การออกเสียงคำว่า bari คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Alberto d'Aguanno [it] การออกเสียงคำว่า Alberto d'Aguanno คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Beppe Grillo [it] การออกเสียงคำว่า Beppe Grillo คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Riccardo Scamarcio [it] การออกเสียงคำว่า Riccardo Scamarcio คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 culo [it] การออกเสียงคำว่า culo คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 Valentino Rossi [it] การออกเสียงคำว่า Valentino Rossi คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 infatti [it] การออกเสียงคำว่า infatti คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด