ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2011 O‘zbekiston [uz] การออกเสียงคำว่า O‘zbekiston คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 Islom Abdug‘aniyevich Karimov [uz] การออกเสียงคำว่า Islom Abdug‘aniyevich Karimov คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 Toshkent [uz] การออกเสียงคำว่า Toshkent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2011 қирқ етти [uz] การออกเสียงคำว่า қирқ етти คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 Bunyodkor [uz] การออกเสียงคำว่า Bunyodkor คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 uchar lagʻmon jonivori [uz] การออกเสียงคำว่า uchar lagʻmon jonivori คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 сув [uz] การออกเสียงคำว่า сув คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qachongacha [uz] การออกเสียงคำว่า qachongacha คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qad [uz] การออกเสียงคำว่า qad คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qahqaha [uz] การออกเสียงคำว่า qahqaha คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qahr [uz] การออกเสียงคำว่า qahr คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qahramon [uz] การออกเสียงคำว่า qahramon คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qahramonlarcha [uz] การออกเสียงคำว่า qahramonlarcha คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qahramonlik [uz] การออกเสียงคำว่า qahramonlik คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qahramonona [uz] การออกเสียงคำว่า qahramonona คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qahrlanmoq [uz] การออกเสียงคำว่า qahrlanmoq คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qahrli [uz] การออกเสียงคำว่า qahrli คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qal'a [uz] การออกเสียงคำว่า qal'a คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qaerga [uz] การออกเสียงคำว่า qaerga คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qaerda [uz] การออกเสียงคำว่า qaerda คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadah [uz] การออกเสียงคำว่า qadah คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadam [uz] การออกเสียงคำว่า qadam คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadamoq [uz] การออกเสียงคำว่า qadamoq คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadar [uz] การออกเสียงคำว่า qadar คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadim [uz] การออกเสียงคำว่า qadim คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadimgi [uz] การออกเสียงคำว่า qadimgi คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadimiylik [uz] การออกเสียงคำว่า qadimiylik คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadoq [uz] การออกเสียงคำว่า qadoq คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadr [uz] การออกเสียงคำว่า qadr คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qadrdon [uz] การออกเสียงคำว่า qadrdon คะแนนโหวต 0 คะแนน