ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2011 inson [uz] การออกเสียงคำว่า inson คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 ayol [uz] การออกเสียงคำว่า ayol คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 erkak [uz] การออกเสียงคำว่า erkak คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 bola [uz] การออกเสียงคำว่า bola คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qiz bola [uz] การออกเสียงคำว่า qiz bola คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 farzand [uz] การออกเสียงคำว่า farzand คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 oila [uz] การออกเสียงคำว่า oila คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 Anjela Khegay [uz] การออกเสียงคำว่า Anjela Khegay คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 kanlikol [uz] การออกเสียงคำว่า kanlikol คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 SUV [uz] การออกเสียงคำว่า SUV คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 May [uz] การออกเสียงคำว่า May คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 imkonsiz [uz] การออกเสียงคำว่า imkonsiz คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 Ўзбекистон [uz] การออกเสียงคำว่า Ўзбекистон คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 Мен сени севаман [uz] การออกเสียงคำว่า Мен сени севаман คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 arralamoq [uz] การออกเสียงคำว่า arralamoq คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 arra [uz] การออกเสียงคำว่า arra คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 arbob [uz] การออกเสียงคำว่า arbob คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 aldoqchilik [uz] การออกเสียงคำว่า aldoqchilik คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 ahl [uz] การออกเสียงคำว่า ahl คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 adabiyot [uz] การออกเสียงคำว่า adabiyot คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 aksiga [uz] การออกเสียงคำว่า aksiga คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qabih [uz] การออกเสียงคำว่า qabih คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qabihlik [uz] การออกเสียงคำว่า qabihlik คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qabul [uz] การออกเสียงคำว่า qabul คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qabriston [uz] การออกเสียงคำว่า qabriston คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qabr [uz] การออกเสียงคำว่า qabr คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qabilaviy [uz] การออกเสียงคำว่า qabilaviy คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qabiladosh [uz] การออกเสียงคำว่า qabiladosh คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qabulxona [uz] การออกเสียงคำว่า qabulxona คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2011 qachon [uz] การออกเสียงคำว่า qachon คะแนนโหวต 0 คะแนน