ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/02/2012 slösaktighet [sv] การออกเสียง : slösaktighet 0 โหวต
11/02/2012 kompromissvillig [sv] การออกเสียง : kompromissvillig 0 โหวต
11/02/2012 oönskat [sv] การออกเสียง : oönskat 0 โหวต
11/02/2012 förtydligade [sv] การออกเสียง : förtydligade 0 โหวต
11/02/2012 nattis [sv] การออกเสียง : nattis 0 โหวต
11/02/2012 hängig [sv] การออกเสียง : hängig 0 โหวต
11/02/2012 kinesmat [sv] การออกเสียง : kinesmat 0 โหวต
11/02/2012 översättningen [sv] การออกเสียง : översättningen 0 โหวต
11/02/2012 berömmer [sv] การออกเสียง : berömmer 0 โหวต
11/02/2012 Holgersson [sv] การออกเสียง : Holgersson 0 โหวต
11/02/2012 utstötta [sv] การออกเสียง : utstötta 0 โหวต
11/02/2012 hårsnodd [sv] การออกเสียง : hårsnodd 0 โหวต
11/02/2012 spåtts [sv] การออกเสียง : spåtts 0 โหวต
11/02/2012 drägliga [sv] การออกเสียง : drägliga 0 โหวต
11/02/2012 trevligare [sv] การออกเสียง : trevligare 0 โหวต
11/02/2012 avstannar [sv] การออกเสียง : avstannar 0 โหวต
11/02/2012 uppgivenheten [sv] การออกเสียง : uppgivenheten 0 โหวต
11/02/2012 Alsnö [sv] การออกเสียง : Alsnö 0 โหวต
11/02/2012 Tjernobyls [sv] การออกเสียง : Tjernobyls 0 โหวต
11/02/2012 hygd [sv] การออกเสียง : hygd 0 โหวต
11/02/2012 lemma [sv] การออกเสียง : lemma 0 โหวต