ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/02/2012 spåtts [sv] การออกเสียง : spåtts 0 โหวต
11/02/2012 drägliga [sv] การออกเสียง : drägliga 0 โหวต
11/02/2012 trevligare [sv] การออกเสียง : trevligare 0 โหวต
11/02/2012 avstannar [sv] การออกเสียง : avstannar 0 โหวต
11/02/2012 uppgivenheten [sv] การออกเสียง : uppgivenheten 0 โหวต
11/02/2012 Alsnö [sv] การออกเสียง : Alsnö 0 โหวต
11/02/2012 Tjernobyls [sv] การออกเสียง : Tjernobyls 0 โหวต
11/02/2012 hygd [sv] การออกเสียง : hygd 0 โหวต
11/02/2012 lemma [sv] การออกเสียง : lemma 0 โหวต