ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/05/2012 plikter [sv] การออกเสียง : plikter 0 โหวต
13/05/2012 tvångströja [sv] การออกเสียง : tvångströja 0 โหวต
13/05/2012 Enade [sv] การออกเสียง : Enade 0 โหวต
13/05/2012 hyss [sv] การออกเสียง : hyss 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/05/2012 mygga [sv] การออกเสียง : mygga 0 โหวต
13/05/2012 knott [sv] การออกเสียง : knott 0 โหวต
13/05/2012 bleck [sv] การออกเสียง : bleck 0 โหวต
13/05/2012 essä [sv] การออกเสียง : essä 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/05/2012 genväg [sv] การออกเสียง : genväg 0 โหวต
13/05/2012 skärva [sv] การออกเสียง : skärva 0 โหวต
13/05/2012 rännil [sv] การออกเสียง : rännil 0 โหวต
13/05/2012 blunder [sv] การออกเสียง : blunder 0 โหวต
13/05/2012 tundra [sv] การออกเสียง : tundra 0 โหวต
13/05/2012 veke [sv] การออกเสียง : veke 0 โหวต
13/05/2012 skafferi [sv] การออกเสียง : skafferi 0 โหวต
13/05/2012 skrubb [sv] การออกเสียง : skrubb 0 โหวต
13/05/2012 skolform [sv] การออกเสียง : skolform 0 โหวต
13/05/2012 betygssättning [sv] การออกเสียง : betygssättning 0 โหวต
13/05/2012 Skolverket [sv] การออกเสียง : Skolverket 0 โหวต
13/05/2012 språkfärdighet [sv] การออกเสียง : språkfärdighet 0 โหวต
13/05/2012 läroplan [sv] การออกเสียง : läroplan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/05/2012 fastställd [sv] การออกเสียง : fastställd 0 โหวต
13/05/2012 redigering [sv] การออกเสียง : redigering 0 โหวต
13/05/2012 insändare [sv] การออกเสียง : insändare 0 โหวต
13/05/2012 tillsynsmyndighet [sv] การออกเสียง : tillsynsmyndighet 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/05/2012 stadsdelsnämnd [sv] การออกเสียง : stadsdelsnämnd 0 โหวต
13/05/2012 pressekreterare [sv] การออกเสียง : pressekreterare 0 โหวต
13/05/2012 närstående [sv] การออกเสียง : närstående 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/05/2012 skäligen [sv] การออกเสียง : skäligen 0 โหวต
13/05/2012 självbedömning [sv] การออกเสียง : självbedömning 0 โหวต