ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/05/2012 apartheidsystemet [sv] การออกเสียง : apartheidsystemet 0 โหวต
16/05/2012 Journalisthögskolan [sv] การออกเสียง : Journalisthögskolan 0 โหวต
16/05/2012 konstförening [sv] การออกเสียง : konstförening 0 โหวต
16/05/2012 beskära [sv] การออกเสียง : beskära 0 โหวต
16/05/2012 reglage [sv] การออกเสียง : reglage 0 โหวต
16/05/2012 geotaggning [sv] การออกเสียง : geotaggning 0 โหวต
16/05/2012 shift-funktion [sv] การออกเสียง : shift-funktion 0 โหวต
16/05/2012 resekostnad [sv] การออกเสียง : resekostnad 0 โหวต
16/05/2012 omkostnader [sv] การออกเสียง : omkostnader 0 โหวต
16/05/2012 webalbum [sv] การออกเสียง : webalbum 0 โหวต
16/05/2012 slutare [sv] การออกเสียง : slutare 0 โหวต
16/05/2012 födslar [sv] การออกเสียง : födslar 0 โหวต
16/05/2012 webformat [sv] การออกเสียง : webformat 0 โหวต
16/05/2012 medeltal [sv] การออกเสียง : medeltal 0 โหวต
16/05/2012 sondering [sv] การออกเสียง : sondering 0 โหวต
16/05/2012 bankrutt [sv] การออกเสียง : bankrutt 0 โหวต
16/05/2012 krissamtal [sv] การออกเสียง : krissamtal 0 โหวต
16/05/2012 åtstramning [sv] การออกเสียง : åtstramning 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2012 rosornas krig [sv] การออกเสียง : rosornas krig 0 โหวต
16/05/2012 fyrfota [sv] การออกเสียง : fyrfota 0 โหวต
16/05/2012 ledord [sv] การออกเสียง : ledord 0 โหวต
13/05/2012 förstärkning [sv] การออกเสียง : förstärkning 0 โหวต
13/05/2012 toleransen [sv] การออกเสียง : toleransen 0 โหวต
13/05/2012 taskigare [sv] การออกเสียง : taskigare 0 โหวต
13/05/2012 förakta [sv] การออกเสียง : förakta 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/05/2012 reservera [sv] การออกเสียง : reservera 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/05/2012 minnenas [sv] การออกเสียง : minnenas 0 โหวต
13/05/2012 slarvigare [sv] การออกเสียง : slarvigare 0 โหวต
13/05/2012 drömprinsessa [sv] การออกเสียง : drömprinsessa 0 โหวต
13/05/2012 retad [sv] การออกเสียง : retad 0 โหวต