ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/05/2012 Vokativ [sv] การออกเสียง : Vokativ 0 โหวต
20/05/2012 abnorm [sv] การออกเสียง : abnorm 1 โหวต
20/05/2012 absurd [sv] การออกเสียง : absurd 0 โหวต
20/05/2012 ackommodera [sv] การออกเสียง : ackommodera 0 โหวต
16/05/2012 skämtar [sv] การออกเสียง : skämtar 0 โหวต
16/05/2012 flörtar [sv] การออกเสียง : flörtar 0 โหวต
16/05/2012 samstämmighet [sv] การออกเสียง : samstämmighet 0 โหวต
16/05/2012 förhindrade [sv] การออกเสียง : förhindrade 0 โหวต
16/05/2012 poesin [sv] การออกเสียง : poesin 0 โหวต
16/05/2012 själarna [sv] การออกเสียง : själarna 0 โหวต
16/05/2012 grumligt [sv] การออกเสียง : grumligt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2012 grunnat [sv] การออกเสียง : grunnat 0 โหวต
16/05/2012 utlöstes [sv] การออกเสียง : utlöstes 0 โหวต
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] การออกเสียง : Kvinnovetenskaplig 0 โหวต
16/05/2012 tidsskrift [sv] การออกเสียง : tidsskrift 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2012 ömt [sv] การออกเสียง : ömt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2012 myckna [sv] การออกเสียง : myckna 0 โหวต
16/05/2012 sökandet [sv] การออกเสียง : sökandet 0 โหวต
16/05/2012 regnvädret [sv] การออกเสียง : regnvädret 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2012 ståndpunkter [sv] การออกเสียง : ståndpunkter 0 โหวต
16/05/2012 halmstråt [sv] การออกเสียง : halmstråt 0 โหวต
16/05/2012 försätter [sv] การออกเสียง : försätter 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2012 realismen [sv] การออกเสียง : realismen 0 โหวต
16/05/2012 nafsade [sv] การออกเสียง : nafsade -1 โหวต
16/05/2012 ledsenheten [sv] การออกเสียง : ledsenheten 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2012 kulturens [sv] การออกเสียง : kulturens 0 โหวต
16/05/2012 barrväxt [sv] การออกเสียง : barrväxt 0 โหวต
16/05/2012 påträffa [sv] การออกเสียง : påträffa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2012 uppdaterad [sv] การออกเสียง : uppdaterad 0 โหวต
16/05/2012 sanitär [sv] การออกเสียง : sanitär 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด