ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/06/2017 scharlakansröda [sv] การออกเสียง : scharlakansröda 0 โหวต
09/06/2017 Versailles (French) [sv] การออกเสียง : Versailles (French) 0 โหวต
09/06/2017 Ett internt tekniskt fel [sv] การออกเสียง : Ett internt tekniskt fel 0 โหวต
09/06/2017 God jul och gott nytt år! [sv] การออกเสียง : God jul och gott nytt år! 1 โหวต
09/06/2017 Arne Lydmar [sv] การออกเสียง : Arne Lydmar 0 โหวต
09/06/2017 sansa sig [sv] การออกเสียง : sansa sig 0 โหวต
09/06/2017 snickarbyxor [sv] การออกเสียง : snickarbyxor 1 โหวต
09/06/2017 rycka till [sv] การออกเสียง : rycka till 0 โหวต
09/06/2017 lönnrum [sv] การออกเสียง : lönnrum 0 โหวต
30/07/2016 ärna [sv] การออกเสียง : ärna 0 โหวต
30/07/2016 ärmlösa [sv] การออกเสียง : ärmlösa 1 โหวต
30/07/2016 cykelöverfarter [sv] การออกเสียง : cykelöverfarter 1 โหวต
30/07/2016 körfältsbyte [sv] การออกเสียง : körfältsbyte 0 โหวต
30/07/2016 hastighetsbestämmelser [sv] การออกเสียง : hastighetsbestämmelser 1 โหวต
30/07/2016 parkeringsregler [sv] การออกเสียง : parkeringsregler 1 โหวต
20/05/2012 partitiv [sv] การออกเสียง : partitiv 0 โหวต
20/05/2012 nominativ [sv] การออกเสียง : nominativ 0 โหวต
20/05/2012 Ergativ [sv] การออกเสียง : Ergativ 0 โหวต
20/05/2012 Vokativ [sv] การออกเสียง : Vokativ 0 โหวต
20/05/2012 abnorm [sv] การออกเสียง : abnorm 1 โหวต
20/05/2012 absurd [sv] การออกเสียง : absurd 0 โหวต
20/05/2012 ackommodera [sv] การออกเสียง : ackommodera 0 โหวต
16/05/2012 skämtar [sv] การออกเสียง : skämtar 0 โหวต
16/05/2012 flörtar [sv] การออกเสียง : flörtar 0 โหวต
16/05/2012 samstämmighet [sv] การออกเสียง : samstämmighet 0 โหวต
16/05/2012 förhindrade [sv] การออกเสียง : förhindrade 0 โหวต
16/05/2012 poesin [sv] การออกเสียง : poesin 0 โหวต
16/05/2012 själarna [sv] การออกเสียง : själarna 0 โหวต
16/05/2012 grumligt [sv] การออกเสียง : grumligt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2012 grunnat [sv] การออกเสียง : grunnat 0 โหวต