ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/06/2017 scharlakansröda [sv] scharlakansröda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2017 Versailles (French) [sv] Versailles (French) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2017 Ett internt tekniskt fel [sv] Ett internt tekniskt fel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2017 God jul och gott nytt år! [sv] God jul och gott nytt år! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2017 Arne Lydmar [sv] Arne Lydmar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2017 sansa sig [sv] sansa sig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2017 snickarbyxor [sv] snickarbyxor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2017 rycka till [sv] rycka till การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2017 lönnrum [sv] lönnrum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 ärna [sv] ärna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 ärmlösa [sv] ärmlösa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 cykelöverfarter [sv] cykelöverfarter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 körfältsbyte [sv] körfältsbyte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 hastighetsbestämmelser [sv] hastighetsbestämmelser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 parkeringsregler [sv] parkeringsregler การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/05/2012 partitiv [sv] partitiv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 nominativ [sv] nominativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 Ergativ [sv] Ergativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 Vokativ [sv] Vokativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 abnorm [sv] abnorm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 absurd [sv] absurd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 ackommodera [sv] ackommodera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 skämtar [sv] skämtar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 flörtar [sv] flörtar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 samstämmighet [sv] samstämmighet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 förhindrade [sv] förhindrade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 poesin [sv] poesin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 själarna [sv] själarna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 grumligt [sv] grumligt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 grunnat [sv] grunnat การออกเสียง 0คะแนนโหวต