ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/06/2017 scharlakansröda [sv] การออกเสียงคำว่า scharlakansröda คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2017 Versailles (French) [sv] การออกเสียงคำว่า Versailles (French) คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2017 Ett internt tekniskt fel [sv] การออกเสียงคำว่า Ett internt tekniskt fel คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2017 God jul och gott nytt år! [sv] การออกเสียงคำว่า God jul och gott nytt år! คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2017 Arne Lydmar [sv] การออกเสียงคำว่า Arne Lydmar คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2017 sansa sig [sv] การออกเสียงคำว่า sansa sig คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2017 snickarbyxor [sv] การออกเสียงคำว่า snickarbyxor คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2017 rycka till [sv] การออกเสียงคำว่า rycka till คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2017 lönnrum [sv] การออกเสียงคำว่า lönnrum คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2016 ärna [sv] การออกเสียงคำว่า ärna คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2016 ärmlösa [sv] การออกเสียงคำว่า ärmlösa คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2016 cykelöverfarter [sv] การออกเสียงคำว่า cykelöverfarter คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2016 körfältsbyte [sv] การออกเสียงคำว่า körfältsbyte คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2016 hastighetsbestämmelser [sv] การออกเสียงคำว่า hastighetsbestämmelser คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2016 parkeringsregler [sv] การออกเสียงคำว่า parkeringsregler คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/05/2012 partitiv [sv] การออกเสียงคำว่า partitiv คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2012 nominativ [sv] การออกเสียงคำว่า nominativ คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2012 Ergativ [sv] การออกเสียงคำว่า Ergativ คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2012 Vokativ [sv] การออกเสียงคำว่า Vokativ คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2012 abnorm [sv] การออกเสียงคำว่า abnorm คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2012 absurd [sv] การออกเสียงคำว่า absurd คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2012 ackommodera [sv] การออกเสียงคำว่า ackommodera คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2012 skämtar [sv] การออกเสียงคำว่า skämtar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2012 flörtar [sv] การออกเสียงคำว่า flörtar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2012 samstämmighet [sv] การออกเสียงคำว่า samstämmighet คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2012 förhindrade [sv] การออกเสียงคำว่า förhindrade คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2012 poesin [sv] การออกเสียงคำว่า poesin คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2012 själarna [sv] การออกเสียงคำว่า själarna คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2012 grumligt [sv] การออกเสียงคำว่า grumligt คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2012 grunnat [sv] การออกเสียงคำว่า grunnat คะแนนโหวต 0 คะแนน