ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/07/2016 ärna [sv] ärna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 ärmlösa [sv] ärmlösa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 cykelöverfarter [sv] cykelöverfarter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 körfältsbyte [sv] körfältsbyte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 hastighetsbestämmelser [sv] hastighetsbestämmelser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2016 parkeringsregler [sv] parkeringsregler การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/05/2012 partitiv [sv] partitiv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 nominativ [sv] nominativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 Ergativ [sv] Ergativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 Vokativ [sv] Vokativ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 abnorm [sv] abnorm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 absurd [sv] absurd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2012 ackommodera [sv] ackommodera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 skämtar [sv] skämtar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 flörtar [sv] flörtar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 samstämmighet [sv] samstämmighet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 förhindrade [sv] förhindrade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 poesin [sv] poesin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 själarna [sv] själarna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 grumligt [sv] grumligt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 grunnat [sv] grunnat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 utlöstes [sv] utlöstes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] Kvinnovetenskaplig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 tidsskrift [sv] tidsskrift การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/05/2012 ömt [sv] ömt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 myckna [sv] myckna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 sökandet [sv] sökandet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 regnvädret [sv] regnvädret การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/05/2012 ståndpunkter [sv] ståndpunkter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2012 halmstråt [sv] halmstråt การออกเสียง 0คะแนนโหวต