ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/04/2010 root beer [en] root beer การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2010 root [en] root การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/04/2010 asking [en] asking การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/04/2010 milk [en] milk การออกเสียง 4คะแนนโหวต
04/04/2010 out [en] out การออกเสียง 4คะแนนโหวต
04/04/2010 mirror [en] mirror การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2010 mountain [en] mountain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2010 Monday [en] Monday การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2010 wash [en] wash การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2010 route [en] route การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2010 roof [en] roof การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2010 creek [en] creek การออกเสียง 0คะแนนโหวต