ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2010 root beer [en] การออกเสียงคำว่า root beer คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2010 root [en] การออกเสียงคำว่า root คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2010 asking [en] การออกเสียงคำว่า asking คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/04/2010 milk [en] การออกเสียงคำว่า milk คะแนนโหวต 4 คะแนน
04/04/2010 out [en] การออกเสียงคำว่า out คะแนนโหวต 6 คะแนน
04/04/2010 mirror [en] การออกเสียงคำว่า mirror คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2010 mountain [en] การออกเสียงคำว่า mountain คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2010 Monday [en] การออกเสียงคำว่า Monday คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2010 wash [en] การออกเสียงคำว่า wash คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2010 route [en] การออกเสียงคำว่า route คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2010 roof [en] การออกเสียงคำว่า roof คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2010 creek [en] การออกเสียงคำว่า creek คะแนนโหวต 0 คะแนน