ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/04/2010 сјај [sr] сјај การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сир [sr] сир การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 симбол [sr] симбол การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 силом [sr] силом การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сила [sr] сила การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сигурнији [sr] сигурнији การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сигурна кућа [sr] сигурна кућа การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/04/2010 сигуран [sr] сигуран การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сигнал [sr] сигнал การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сећија [sr] сећија การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сив [sr] сив การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сецкати [sr] сецкати การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сензациналистичкији [sr] сензациналистичкији การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сећи [sr] сећи การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 Сена [sr] Сена การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сећање [sr] сећање การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сенка [sr] сенка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сензуалност [sr] сензуалност การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сензационалистички [sr] сензационалистички การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 pokolj [sr] pokolj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 световњак [sr] световњак การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 семантичка улога [sr] семантичка улога การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/04/2010 сем [sr] сем การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 село [sr] село การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 секунд [sr] секунд การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 секирација [sr] секирација การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 седиште [sr] седиште การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 се [sr] се การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 седељка [sr] седељка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2010 сегмент [sr] сегмент การออกเสียง 0คะแนนโหวต