ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/04/2010 сјај [sr] การออกเสียงคำว่า сјај คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сир [sr] การออกเสียงคำว่า сир คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 симбол [sr] การออกเสียงคำว่า симбол คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 силом [sr] การออกเสียงคำว่า силом คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сила [sr] การออกเสียงคำว่า сила คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сигурнији [sr] การออกเสียงคำว่า сигурнији คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сигурна кућа [sr] การออกเสียงคำว่า сигурна кућа คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 сигуран [sr] การออกเสียงคำว่า сигуран คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сигнал [sr] การออกเสียงคำว่า сигнал คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сећија [sr] การออกเสียงคำว่า сећија คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сив [sr] การออกเสียงคำว่า сив คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сецкати [sr] การออกเสียงคำว่า сецкати คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сензациналистичкији [sr] การออกเสียงคำว่า сензациналистичкији คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сећи [sr] การออกเสียงคำว่า сећи คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 Сена [sr] การออกเสียงคำว่า Сена คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сећање [sr] การออกเสียงคำว่า сећање คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сенка [sr] การออกเสียงคำว่า сенка คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сензуалност [sr] การออกเสียงคำว่า сензуалност คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сензационалистички [sr] การออกเสียงคำว่า сензационалистички คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 pokolj [sr] การออกเสียงคำว่า pokolj คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 световњак [sr] การออกเสียงคำว่า световњак คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 семантичка улога [sr] การออกเสียงคำว่า семантичка улога คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 сем [sr] การออกเสียงคำว่า сем คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 село [sr] การออกเสียงคำว่า село คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 секунд [sr] การออกเสียงคำว่า секунд คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 секирација [sr] การออกเสียงคำว่า секирација คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 седиште [sr] การออกเสียงคำว่า седиште คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 се [sr] การออกเสียงคำว่า се คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 седељка [sr] การออกเสียงคำว่า седељка คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2010 сегмент [sr] การออกเสียงคำว่า сегмент คะแนนโหวต 0 คะแนน