ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/09/2013 راستشو بخواید [fa] การออกเสียงคำว่า راستشو بخواید คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2013 اوربیتال [fa] การออกเสียงคำว่า اوربیتال คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2013 سرعت خطی [fa] การออกเสียงคำว่า سرعت خطی คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2013 اسکالر [fa] การออกเสียงคำว่า اسکالر คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2013 جنبه [fa] การออกเสียงคำว่า جنبه คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2013 آیینه [fa] การออกเสียงคำว่า آیینه คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2013 خرازی [fa] การออกเสียงคำว่า خرازی คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2013 تجاوزکارانه [fa] การออกเสียงคำว่า تجاوزکارانه คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/09/2013 رویزیونیست [fa] การออกเสียงคำว่า رویزیونیست คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 اثبات لم‬ [fa] การออกเสียงคำว่า اثبات لم‬ คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 بردارهای یکه [fa] การออกเสียงคำว่า بردارهای یکه คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 اسپین [fa] การออกเสียงคำว่า اسپین คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 اظهار ناخوشی [fa] การออกเสียงคำว่า اظهار ناخوشی คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 بادکش [fa] การออกเสียงคำว่า بادکش คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 گرمکن [fa] การออกเสียงคำว่า گرمکن คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 تپیدن [fa] การออกเสียงคำว่า تپیدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 چسباندن [fa] การออกเสียงคำว่า چسباندن คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 شوخی آمیز [fa] การออกเสียงคำว่า شوخی آمیز คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 چکاندن [fa] การออกเสียงคำว่า چکاندن คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 پیلاتس [fa] การออกเสียงคำว่า پیلاتس คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 سينى [fa] การออกเสียงคำว่า سينى คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 آشفتگیهای جوی [fa] การออกเสียงคำว่า آشفتگیهای جوی คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 خط هادی [fa] การออกเสียงคำว่า خط هادی คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 متدلوژی [fa] การออกเสียงคำว่า متدلوژی คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 ولادیمیر پوتین [fa] การออกเสียงคำว่า ولادیمیر پوتین คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 ضرب داخلی‌ [fa] การออกเสียงคำว่า ضرب داخلی‌ คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 قوانین کپلر [fa] การออกเสียงคำว่า قوانین کپلر คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 تشریع [fa] การออกเสียงคำว่า تشریع คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 ‫ ‫بالعكس‬ [fa] การออกเสียงคำว่า ‫ ‫بالعكس‬ คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/09/2013 اسپرم [fa] การออกเสียงคำว่า اسپرم คะแนนโหวต 0 คะแนน