ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/11/2010 crispación [es] crispación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2010 afianzar [es] afianzar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2010 avecinarse [es] avecinarse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2010 maceta [es] maceta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 hamburguesería [es] hamburguesería การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 desverbalización [es] desverbalización การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 exorcismo [es] exorcismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 antroposofía [es] antroposofía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 farándula [es] farándula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 quemazón [es] quemazón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 estudiante [es] estudiante การออกเสียง 2คะแนนโหวต
07/11/2010 lingüística [es] lingüística การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2010 cardiaco [es] cardiaco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 ¿Cuánto vale? [es] ¿Cuánto vale? การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/11/2010 ¿Cuánto cuesta? [es] ¿Cuánto cuesta? การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/11/2010 ¿Cómo estás? [es] ¿Cómo estás? การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/11/2010 ¿cómo te va? [es] ¿cómo te va? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 postiza [es] postiza การออกเสียง 0คะแนนโหวต