ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/11/2010 crispación [es] การออกเสียงคำว่า crispación คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2010 afianzar [es] การออกเสียงคำว่า afianzar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2010 avecinarse [es] การออกเสียงคำว่า avecinarse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2010 maceta [es] การออกเสียงคำว่า maceta คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 hamburguesería [es] การออกเสียงคำว่า hamburguesería คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 desverbalización [es] การออกเสียงคำว่า desverbalización คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 exorcismo [es] การออกเสียงคำว่า exorcismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 antroposofía [es] การออกเสียงคำว่า antroposofía คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 farándula [es] การออกเสียงคำว่า farándula คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 quemazón [es] การออกเสียงคำว่า quemazón คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 estudiante [es] การออกเสียงคำว่า estudiante คะแนนโหวต 2 คะแนน
07/11/2010 lingüística [es] การออกเสียงคำว่า lingüística คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2010 cardiaco [es] การออกเสียงคำว่า cardiaco คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 ¿Cuánto vale? [es] การออกเสียงคำว่า ¿Cuánto vale? คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/11/2010 ¿cómo te va? [es] การออกเสียงคำว่า ¿cómo te va? คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2010 postiza [es] การออกเสียงคำว่า postiza คะแนนโหวต 0 คะแนน