ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/06/2010 Kool-Aid [en] การออกเสียงคำว่า Kool-Aid คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 lard [en] การออกเสียงคำว่า lard คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 Obamanation [en] การออกเสียงคำว่า Obamanation คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 pancreas [en] การออกเสียงคำว่า pancreas คะแนนโหวต 2 คะแนน
22/06/2010 wobblesack [en] การออกเสียงคำว่า wobblesack คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 soda jerk [en] การออกเสียงคำว่า soda jerk คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 puree [en] การออกเสียงคำว่า puree คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/06/2010 Dale Earnhardt [en] การออกเสียงคำว่า Dale Earnhardt คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/06/2010 Dick Butkus [en] การออกเสียงคำว่า Dick Butkus คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 halibut [en] การออกเสียงคำว่า halibut คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 YouTube [en] การออกเสียงคำว่า YouTube คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/06/2010 Bo Burnham [en] การออกเสียงคำว่า Bo Burnham คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 saucy [en] การออกเสียงคำว่า saucy คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/06/2010 noob tube [en] การออกเสียงคำว่า noob tube คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 tactical nuke [en] การออกเสียงคำว่า tactical nuke คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 cheese puffs [en] การออกเสียงคำว่า cheese puffs คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 gnarsauce [en] การออกเสียงคำว่า gnarsauce คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 baboon [en] การออกเสียงคำว่า baboon คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 spud [en] การออกเสียงคำว่า spud คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 bob saget [en] การออกเสียงคำว่า bob saget คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2010 gnarly [en] การออกเสียงคำว่า gnarly คะแนนโหวต 0 คะแนน