ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/06/2010 Kool-Aid [en] การออกเสียง : Kool-Aid 0 โหวต
22/06/2010 lard [en] การออกเสียง : lard 0 โหวต
22/06/2010 Obamanation [en] การออกเสียง : Obamanation 0 โหวต
22/06/2010 pancreas [en] การออกเสียง : pancreas 2 โหวต
22/06/2010 wobblesack [en] การออกเสียง : wobblesack 0 โหวต
22/06/2010 soda jerk [en] การออกเสียง : soda jerk 0 โหวต
22/06/2010 puree [en] การออกเสียง : puree 1 โหวต
22/06/2010 Dale Earnhardt [en] การออกเสียง : Dale Earnhardt -1 โหวต
22/06/2010 Dick Butkus [en] การออกเสียง : Dick Butkus 0 โหวต
22/06/2010 halibut [en] การออกเสียง : halibut 0 โหวต
22/06/2010 YouTube [en] การออกเสียง : YouTube 2 โหวต
22/06/2010 Bo Burnham [en] การออกเสียง : Bo Burnham 0 โหวต
22/06/2010 saucy [en] การออกเสียง : saucy 1 โหวต
22/06/2010 noob tube [en] การออกเสียง : noob tube 0 โหวต
22/06/2010 tactical nuke [en] การออกเสียง : tactical nuke 0 โหวต
22/06/2010 cheese puffs [en] การออกเสียง : cheese puffs 0 โหวต
22/06/2010 gnarsauce [en] การออกเสียง : gnarsauce 0 โหวต
22/06/2010 baboon [en] การออกเสียง : baboon 0 โหวต
22/06/2010 spud [en] การออกเสียง : spud -1 โหวต
22/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 0 โหวต
22/06/2010 bob saget [en] การออกเสียง : bob saget 0 โหวต
22/06/2010 gnarly [en] การออกเสียง : gnarly 0 โหวต