ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/06/2010 Kool-Aid [en] Kool-Aid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 lard [en] lard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 Obamanation [en] Obamanation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 pancreas [en] pancreas การออกเสียง 2คะแนนโหวต
22/06/2010 wobblesack [en] wobblesack การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 soda jerk [en] soda jerk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 puree [en] puree การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/06/2010 Dale Earnhardt [en] Dale Earnhardt การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/06/2010 Dick Butkus [en] Dick Butkus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 halibut [en] halibut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 YouTube [en] YouTube การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 Bo Burnham [en] Bo Burnham การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 saucy [en] saucy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/06/2010 noob tube [en] noob tube การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 tactical nuke [en] tactical nuke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 cheese puffs [en] cheese puffs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 gnarsauce [en] gnarsauce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 baboon [en] baboon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 spud [en] spud การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 bob saget [en] bob saget การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2010 gnarly [en] gnarly การออกเสียง 0คะแนนโหวต