ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/06/2014 concatenation [ia] การออกเสียงคำว่า concatenation คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2014 conjuncto [ia] การออกเสียงคำว่า conjuncto คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2014 Hiëronymus Bosch [nl] การออกเสียงคำว่า Hiëronymus Bosch คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2014 commode [ia] การออกเสียงคำว่า commode คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 werkeloze [nl] การออกเสียงคำว่า werkeloze คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 karretje [nl] การออกเสียงคำว่า karretje คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 tuinhek [nl] การออกเสียงคำว่า tuinhek คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 endogamie [nl] การออกเสียงคำว่า endogamie คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 billijken [nl] การออกเสียงคำว่า billijken คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 aankoopwaardegarantieverzekering [nl] การออกเสียงคำว่า aankoopwaardegarantieverzekering คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 levensmiddelendistributiesector [nl] การออกเสียงคำว่า levensmiddelendistributiesector คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 onderzeebootbestrijdingsvliegtuig [nl] การออกเสียงคำว่า onderzeebootbestrijdingsvliegtuig คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 pensioenfondstoetredingsvoorwaarden [nl] การออกเสียงคำว่า pensioenfondstoetredingsvoorwaarden คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 basaalcelcarcinoom [nl] การออกเสียงคำว่า basaalcelcarcinoom คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 doorverbonden [nl] การออกเสียงคำว่า doorverbonden คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 doorschieten [nl] การออกเสียงคำว่า doorschieten คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 belijdenis [nl] การออกเสียงคำว่า belijdenis คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 Reinbert de Leeuw [nl] การออกเสียงคำว่า Reinbert de Leeuw คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 doorgeschoten [nl] การออกเสียงคำว่า doorgeschoten คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 voedselketen [nl] การออกเสียงคำว่า voedselketen คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 werkeloosheid [nl] การออกเสียงคำว่า werkeloosheid คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 werkgelegenheid [nl] การออกเสียงคำว่า werkgelegenheid คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] การออกเสียงคำว่า schadeloosstellen คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] การออกเสียงคำว่า schadeloosgesteld คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 schadeloos [nl] การออกเสียงคำว่า schadeloos คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 niertransplantatie [nl] การออกเสียงคำว่า niertransplantatie คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 longtransplantatie [nl] การออกเสียงคำว่า longtransplantatie คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] การออกเสียงคำว่า interieurverzorgster คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2014 voorkomen [nl] การออกเสียงคำว่า voorkomen คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2014 opveren [nl] การออกเสียงคำว่า opveren คะแนนโหวต 0 คะแนน