ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/06/2014 concatenation [ia] concatenation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 conjuncto [ia] conjuncto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2014 Hiëronymus Bosch [nl] Hiëronymus Bosch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2014 commode [ia] commode การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 werkeloze [nl] werkeloze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 karretje [nl] karretje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 tuinhek [nl] tuinhek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 endogamie [nl] endogamie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 billijken [nl] billijken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 aankoopwaardegarantieverzekering [nl] aankoopwaardegarantieverzekering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 levensmiddelendistributiesector [nl] levensmiddelendistributiesector การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 onderzeebootbestrijdingsvliegtuig [nl] onderzeebootbestrijdingsvliegtuig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 pensioenfondstoetredingsvoorwaarden [nl] pensioenfondstoetredingsvoorwaarden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 basaalcelcarcinoom [nl] basaalcelcarcinoom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 doorverbonden [nl] doorverbonden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 doorschieten [nl] doorschieten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 belijdenis [nl] belijdenis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 Reinbert de Leeuw [nl] Reinbert de Leeuw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 doorgeschoten [nl] doorgeschoten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 voedselketen [nl] voedselketen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 werkeloosheid [nl] werkeloosheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 werkgelegenheid [nl] werkgelegenheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] schadeloosstellen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] schadeloosgesteld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 schadeloos [nl] schadeloos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 niertransplantatie [nl] niertransplantatie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 longtransplantatie [nl] longtransplantatie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] interieurverzorgster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2014 voorkomen [nl] voorkomen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2014 opveren [nl] opveren การออกเสียง 0คะแนนโหวต