ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/01/2015 mèder [egl] การออกเสียงคำว่า mèder คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 scurzà [egl] การออกเสียงคำว่า scurzà คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 scudruz [egl] การออกเสียงคำว่า scudruz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 Montè-c [egl] การออกเสียงคำว่า Montè-c คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 Rèz [egl] การออกเสียงคำว่า Rèz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 bòca [egl] การออกเสียงคำว่า bòca คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 sùcar [egl] การออกเสียงคำว่า sùcar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 Pärma [egl] การออกเสียงคำว่า Pärma คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 rêz [egl] การออกเสียงคำว่า rêz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 Parma [egl] การออกเสียงคำว่า Parma คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 Via Emélia [egl] การออกเสียงคำว่า Via Emélia คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 ad judicia [la] การออกเสียงคำว่า ad judicia คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 osservativamente [it] การออกเสียงคำว่า osservativamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2015 malcerto [it] การออกเสียงคำว่า malcerto คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2014 scuta [la] การออกเสียงคำว่า scuta คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2014 coĕmo [la] การออกเสียงคำว่า coĕmo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2014 balteus [la] การออกเสียงคำว่า balteus คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2014 gidue [it] การออกเสียงคำว่า gidue คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2014 applique [it] การออกเสียงคำว่า applique คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2014 Bonati [it] การออกเสียงคำว่า Bonati คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2014 copiassi [it] การออกเสียงคำว่า copiassi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 fleto [it] การออกเสียงคำว่า fleto คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 fluidostatico [it] การออกเสียงคำว่า fluidostatico คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 superconduttivo [it] การออกเสียงคำว่า superconduttivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Torrigiano [it] การออกเสียงคำว่า Torrigiano คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 flussimetro [it] การออกเสียงคำว่า flussimetro คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 superaccessoriato [it] การออกเสียงคำว่า superaccessoriato คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 superbire [it] การออกเสียงคำว่า superbire คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 buchino [it] การออกเสียงคำว่า buchino คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2011 strambamente [it] การออกเสียงคำว่า strambamente คะแนนโหวต 0 คะแนน