ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/09/2011 頂你個肺 [yue] 頂你個肺 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2011 屌你老母 [yue] 屌你老母 การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/09/2011 一支 [yue] 一支 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2011 一女一男 [yue] 一女一男 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/09/2011 紅腸 [yue] 紅腸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต