ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/09/2011 頂你個肺 [yue] การออกเสียงคำว่า 頂你個肺 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2011 一支 [yue] การออกเสียงคำว่า 一支 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2011 一女一男 [yue] การออกเสียงคำว่า 一女一男 คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/09/2011 紅腸 [yue] การออกเสียงคำว่า 紅腸 คะแนนโหวต 0 คะแนน