ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/12/2012 hazkará [pt] การออกเสียง : hazkará 0 โหวต
31/12/2012 batata-palha [pt] การออกเสียง : batata-palha 0 โหวต
31/12/2012 Geni e o Zepelim [pt] การออกเสียง : Geni e o Zepelim 0 โหวต
31/12/2012 Dicionário Priberam [pt] การออกเสียง : Dicionário Priberam 0 โหวต
30/12/2012 Ciccillo Matarazzo [pt] การออกเสียง : Ciccillo Matarazzo 0 โหวต
30/12/2012 Francisco Matarazzo Sobrinho [pt] การออกเสียง : Francisco Matarazzo Sobrinho 0 โหวต
30/12/2012 icnêumon [pt] การออกเสียง : icnêumon 0 โหวต
30/12/2012 heptâmeron [pt] การออกเสียง : heptâmeron 0 โหวต
30/12/2012 ísquion [pt] การออกเสียง : ísquion 0 โหวต
30/12/2012 pessoa ensimesmada [pt] การออกเสียง : pessoa ensimesmada 0 โหวต
30/12/2012 o Ó [pt] การออกเสียง : o Ó 0 โหวต
30/12/2012 bebericagens [pt] การออกเสียง : bebericagens 0 โหวต
30/12/2012 o ó do borogodó [pt] การออกเสียง : o ó do borogodó 0 โหวต
30/12/2012 travoso [pt] การออกเสียง : travoso 0 โหวต
30/12/2012 nordestinidade [pt] การออกเสียง : nordestinidade 0 โหวต
30/12/2012 constructo [pt] การออกเสียง : constructo 0 โหวต
30/12/2012 lábio-dental [pt] การออกเสียง : lábio-dental 0 โหวต
30/12/2012 gateza [pt] การออกเสียง : gateza 0 โหวต
30/12/2012 cargas d'água [pt] การออกเสียง : cargas d'água 0 โหวต
30/12/2012 showzaço [pt] การออกเสียง : showzaço 0 โหวต
30/12/2012 melindres [pt] การออกเสียง : melindres 0 โหวต
30/12/2012 Ugandugu [pt] การออกเสียง : Ugandugu 0 โหวต
30/12/2012 burkinabê [pt] การออกเสียง : burkinabê 0 โหวต
30/12/2012 autodidatismo [pt] การออกเสียง : autodidatismo 0 โหวต
30/12/2012 péssima qualidade [pt] การออกเสียง : péssima qualidade 0 โหวต
30/12/2012 Esquadrilha da Fumaça [pt] การออกเสียง : Esquadrilha da Fumaça 0 โหวต
30/12/2012 atochado [pt] การออกเสียง : atochado 0 โหวต
30/12/2012 requenguela [pt] การออกเสียง : requenguela 0 โหวต
30/12/2012 regência verbal [pt] การออกเสียง : regência verbal 0 โหวต
30/12/2012 doença degenerativa [pt] การออกเสียง : doença degenerativa 0 โหวต