ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/05/2014 Istepô [pt] Istepô การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 jinsão [pt] jinsão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 jinriquixá [pt] jinriquixá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 jiquiriçaense [pt] jiquiriçaense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 jeu de mots [pt] jeu de mots การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/05/2013 gleicheniácea [pt] gleicheniácea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 guaiamu [pt] guaiamu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 hiauim [pt] hiauim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 hidrofiídeo [pt] hidrofiídeo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 tijibu [pt] tijibu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 freeiro [pt] freeiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 virar frege [pt] virar frege การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 djidiu [pt] djidiu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2013 djallaba [pt] djallaba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2013 Michel Thiollent [pt] Michel Thiollent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2013 Sérgio Görgen [pt] Sérgio Görgen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2013 Post-it [pt] Post-it การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2013 prodigalizais [pt] prodigalizais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2013 cremalheiras [pt] cremalheiras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2013 às pampas [pt] às pampas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2013 feiume [pt] feiume การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2013 ortonímia [pt] ortonímia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2013 tzaréviche [pt] tzaréviche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2013 mazelas [pt] mazelas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 digitalização [pt] digitalização การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2013 desumanidade [pt] desumanidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 poesia parnasiana [pt] poesia parnasiana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 cargo eletivo [pt] cargo eletivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 microssérie [pt] microssérie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2013 quimioterápico [pt] quimioterápico การออกเสียง 0คะแนนโหวต