ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/05/2014 Istepô [pt] การออกเสียง : Istepô 0 โหวต
03/05/2013 jinsão [pt] การออกเสียง : jinsão 0 โหวต
03/05/2013 jinriquixá [pt] การออกเสียง : jinriquixá 0 โหวต
03/05/2013 jiquiriçaense [pt] การออกเสียง : jiquiriçaense 0 โหวต
03/05/2013 jeu de mots [pt] การออกเสียง : jeu de mots 1 โหวต
03/05/2013 gleicheniácea [pt] การออกเสียง : gleicheniácea 0 โหวต
03/05/2013 guaiamu [pt] การออกเสียง : guaiamu 0 โหวต
03/05/2013 hiauim [pt] การออกเสียง : hiauim 0 โหวต
03/05/2013 hidrofiídeo [pt] การออกเสียง : hidrofiídeo 0 โหวต
03/05/2013 tijibu [pt] การออกเสียง : tijibu 0 โหวต
03/05/2013 freeiro [pt] การออกเสียง : freeiro 0 โหวต
03/05/2013 virar frege [pt] การออกเสียง : virar frege 0 โหวต
03/05/2013 djidiu [pt] การออกเสียง : djidiu 0 โหวต
03/05/2013 djallaba [pt] การออกเสียง : djallaba 0 โหวต
18/04/2013 Michel Thiollent [pt] การออกเสียง : Michel Thiollent 0 โหวต
18/04/2013 Sérgio Görgen [pt] การออกเสียง : Sérgio Görgen 0 โหวต
13/04/2013 Post-it [pt] การออกเสียง : Post-it 0 โหวต
13/04/2013 prodigalizais [pt] การออกเสียง : prodigalizais 0 โหวต
13/04/2013 cremalheiras [pt] การออกเสียง : cremalheiras 0 โหวต
13/04/2013 às pampas [pt] การออกเสียง : às pampas 0 โหวต
11/01/2013 feiume [pt] การออกเสียง : feiume 0 โหวต
11/01/2013 ortonímia [pt] การออกเสียง : ortonímia 0 โหวต
11/01/2013 tzaréviche [pt] การออกเสียง : tzaréviche 0 โหวต
11/01/2013 mazelas [pt] การออกเสียง : mazelas 0 โหวต
10/01/2013 digitalização [pt] การออกเสียง : digitalização 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2013 desumanidade [pt] การออกเสียง : desumanidade 0 โหวต
10/01/2013 poesia parnasiana [pt] การออกเสียง : poesia parnasiana 0 โหวต
10/01/2013 cargo eletivo [pt] การออกเสียง : cargo eletivo 0 โหวต
10/01/2013 microssérie [pt] การออกเสียง : microssérie 0 โหวต
10/01/2013 quimioterápico [pt] การออกเสียง : quimioterápico 0 โหวต