ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/05/2014 Istepô [pt] การออกเสียงคำว่า Istepô คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 jinsão [pt] การออกเสียงคำว่า jinsão คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 jinriquixá [pt] การออกเสียงคำว่า jinriquixá คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 jiquiriçaense [pt] การออกเสียงคำว่า jiquiriçaense คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 jeu de mots [pt] การออกเสียงคำว่า jeu de mots คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/05/2013 gleicheniácea [pt] การออกเสียงคำว่า gleicheniácea คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 guaiamu [pt] การออกเสียงคำว่า guaiamu คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 hiauim [pt] การออกเสียงคำว่า hiauim คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 hidrofiídeo [pt] การออกเสียงคำว่า hidrofiídeo คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 tijibu [pt] การออกเสียงคำว่า tijibu คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 freeiro [pt] การออกเสียงคำว่า freeiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 virar frege [pt] การออกเสียงคำว่า virar frege คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 djidiu [pt] การออกเสียงคำว่า djidiu คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2013 djallaba [pt] การออกเสียงคำว่า djallaba คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2013 Michel Thiollent [pt] การออกเสียงคำว่า Michel Thiollent คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2013 Sérgio Görgen [pt] การออกเสียงคำว่า Sérgio Görgen คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2013 Post-it [pt] การออกเสียงคำว่า Post-it คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2013 prodigalizais [pt] การออกเสียงคำว่า prodigalizais คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2013 cremalheiras [pt] การออกเสียงคำว่า cremalheiras คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2013 às pampas [pt] การออกเสียงคำว่า às pampas คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2013 feiume [pt] การออกเสียงคำว่า feiume คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2013 ortonímia [pt] การออกเสียงคำว่า ortonímia คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2013 tzaréviche [pt] การออกเสียงคำว่า tzaréviche คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2013 mazelas [pt] การออกเสียงคำว่า mazelas คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 digitalização [pt] การออกเสียงคำว่า digitalização คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2013 desumanidade [pt] การออกเสียงคำว่า desumanidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 poesia parnasiana [pt] การออกเสียงคำว่า poesia parnasiana คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 cargo eletivo [pt] การออกเสียงคำว่า cargo eletivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 microssérie [pt] การออกเสียงคำว่า microssérie คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2013 quimioterápico [pt] การออกเสียงคำว่า quimioterápico คะแนนโหวต 0 คะแนน