ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/02/2010 pharaonic [en] การออกเสียงคำว่า pharaonic คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/02/2010 Kron [en] การออกเสียงคำว่า Kron คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Krebbs [en] การออกเสียงคำว่า Krebbs คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/02/2010 King Eidilleg [en] การออกเสียงคำว่า King Eidilleg คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 M-O [en] การออกเสียงคำว่า M-O คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Moley [en] การออกเสียงคำว่า Moley คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Morgan Philip [en] การออกเสียงคำว่า Morgan Philip คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Magica De Spell [en] การออกเสียงคำว่า Magica De Spell คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Nessus [en] การออกเสียงคำว่า Nessus คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Princess Atta [en] การออกเสียงคำว่า Princess Atta คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Princess Eilonwy [en] การออกเสียงคำว่า Princess Eilonwy คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Principal Mazur [en] การออกเสียงคำว่า Principal Mazur คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Professor Norton Nimnul [en] การออกเสียงคำว่า Professor Norton Nimnul คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Madame Adelaide Bonfamille [en] การออกเสียงคำว่า Madame Adelaide Bonfamille คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Queen Mousetoria [en] การออกเสียงคำว่า Queen Mousetoria คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Pearl Gesner [en] การออกเสียงคำว่า Pearl Gesner คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Queen Narissa [en] การออกเสียงคำว่า Queen Narissa คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Strip Weathers [en] การออกเสียงคำว่า Strip Weathers คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 tony oursler [en] การออกเสียงคำว่า tony oursler คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/02/2010 Rolly [en] การออกเสียงคำว่า Rolly คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Diana Thater [en] การออกเสียงคำว่า Diana Thater คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Tuke [en] การออกเสียงคำว่า Tuke คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Synaxarion [en] การออกเสียงคำว่า Synaxarion คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 ed emshwiller [en] การออกเสียงคำว่า ed emshwiller คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 fluxus [en] การออกเสียงคำว่า fluxus คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Roberta Breitmore [en] การออกเสียงคำว่า Roberta Breitmore คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 Scroop [en] การออกเสียงคำว่า Scroop คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 bruce nauman [en] การออกเสียงคำว่า bruce nauman คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 eric siegel [en] การออกเสียงคำว่า eric siegel คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2010 john baldessari [en] การออกเสียงคำว่า john baldessari คะแนนโหวต 0 คะแนน