ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/04/2012 logopedie [nl] การออกเสียง : logopedie 0 โหวต