ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/04/2012 logopedie [nl] การออกเสียง : logopedie 0 โหวต
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] การออกเสียง : van Schuylenburgh 0 โหวต
18/04/2012 Teil [nl] การออกเสียง : Teil 0 โหวต
18/04/2012 Vaalserberg [nl] การออกเสียง : Vaalserberg 0 โหวต
18/04/2012 van Nieulandt [nl] การออกเสียง : van Nieulandt 0 โหวต
18/04/2012 Wout [nl] การออกเสียง : Wout 0 โหวต
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] การออกเสียง : Triomf van de dood 0 โหวต
18/04/2012 negentiende [nl] การออกเสียง : negentiende 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2012 biologen [nl] การออกเสียง : biologen 0 โหวต
18/04/2012 veranderingen [nl] การออกเสียง : veranderingen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2012 verschoof [nl] การออกเสียง : verschoof 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2012 opperde [nl] การออกเสียง : opperde 0 โหวต
18/04/2012 stel [nl] การออกเสียง : stel 0 โหวต
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] การออกเสียง : herhaaldelijk 0 โหวต
18/04/2012 uitrekt [nl] การออกเสียง : uitrekt 0 โหวต
18/04/2012 simplistische [nl] การออกเสียง : simplistische 0 โหวต
18/04/2012 diepte [nl] การออกเสียง : diepte 0 โหวต
18/04/2012 subtiliteit [nl] การออกเสียง : subtiliteit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2012 veranderlijk [nl] การออกเสียง : veranderlijk 0 โหวต
18/04/2012 logische [nl] การออกเสียง : logische 0 โหวต
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] การออกเสียง : ontkrachtingen 0 โหวต
18/04/2012 raakten [nl] การออกเสียง : raakten 0 โหวต
18/04/2012 theorieën [nl] การออกเสียง : theorieën 0 โหวต
18/04/2012 vergetelheid [nl] การออกเสียง : vergetelheid 0 โหวต
18/04/2012 late [nl] การออกเสียง : late 0 โหวต
18/04/2012 kregen [nl] การออกเสียง : kregen 0 โหวต
18/04/2012 adaptieve [nl] การออกเสียง : adaptieve 0 โหวต
18/04/2012 verworpen [nl] การออกเสียง : verworpen 0 โหวต
18/04/2012 Gerichte [nl] การออกเสียง : Gerichte 0 โหวต
18/04/2012 kunstmatige [nl] การออกเสียง : kunstmatige 0 โหวต