ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/04/2012 logopedie [nl] logopedie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] van Schuylenburgh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 Teil [nl] Teil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 Vaalserberg [nl] Vaalserberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 van Nieulandt [nl] van Nieulandt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 Wout [nl] Wout การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] Triomf van de dood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 negentiende [nl] negentiende การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/04/2012 biologen [nl] biologen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 veranderingen [nl] veranderingen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/04/2012 verschoof [nl] verschoof การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/04/2012 opperde [nl] opperde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 stel [nl] stel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] herhaaldelijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 uitrekt [nl] uitrekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 simplistische [nl] simplistische การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 diepte [nl] diepte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 subtiliteit [nl] subtiliteit การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/04/2012 veranderlijk [nl] veranderlijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 logische [nl] logische การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] ontkrachtingen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 raakten [nl] raakten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 theorieën [nl] theorieën การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 vergetelheid [nl] vergetelheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 late [nl] late การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 kregen [nl] kregen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 adaptieve [nl] adaptieve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 verworpen [nl] verworpen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 Gerichte [nl] Gerichte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2012 kunstmatige [nl] kunstmatige การออกเสียง 0คะแนนโหวต