ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/04/2012 logopedie [nl] การออกเสียงคำว่า logopedie คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] การออกเสียงคำว่า van Schuylenburgh คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 Teil [nl] การออกเสียงคำว่า Teil คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 Vaalserberg [nl] การออกเสียงคำว่า Vaalserberg คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 van Nieulandt [nl] การออกเสียงคำว่า van Nieulandt คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 Wout [nl] การออกเสียงคำว่า Wout คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] การออกเสียงคำว่า Triomf van de dood คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 negentiende [nl] การออกเสียงคำว่า negentiende คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2012 biologen [nl] การออกเสียงคำว่า biologen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 veranderingen [nl] การออกเสียงคำว่า veranderingen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2012 verschoof [nl] การออกเสียงคำว่า verschoof คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2012 opperde [nl] การออกเสียงคำว่า opperde คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 stel [nl] การออกเสียงคำว่า stel คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] การออกเสียงคำว่า herhaaldelijk คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 uitrekt [nl] การออกเสียงคำว่า uitrekt คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 simplistische [nl] การออกเสียงคำว่า simplistische คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 diepte [nl] การออกเสียงคำว่า diepte คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 subtiliteit [nl] การออกเสียงคำว่า subtiliteit คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2012 veranderlijk [nl] การออกเสียงคำว่า veranderlijk คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 logische [nl] การออกเสียงคำว่า logische คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] การออกเสียงคำว่า ontkrachtingen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 raakten [nl] การออกเสียงคำว่า raakten คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 theorieën [nl] การออกเสียงคำว่า theorieën คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 vergetelheid [nl] การออกเสียงคำว่า vergetelheid คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 late [nl] การออกเสียงคำว่า late คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 kregen [nl] การออกเสียงคำว่า kregen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 adaptieve [nl] การออกเสียงคำว่า adaptieve คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 verworpen [nl] การออกเสียงคำว่า verworpen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 Gerichte [nl] การออกเสียงคำว่า Gerichte คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2012 kunstmatige [nl] การออกเสียงคำว่า kunstmatige คะแนนโหวต 0 คะแนน