ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/07/2010 Adrijana [sr] การออกเสียง : Adrijana 0 โหวต
26/07/2010 Bratislav [sr] การออกเสียง : Bratislav 0 โหวต
26/07/2010 Dragomir [sr] การออกเสียง : Dragomir 0 โหวต
26/07/2010 Dragoslav [sr] การออกเสียง : Dragoslav 0 โหวต
26/07/2010 Dragoslava [sr] การออกเสียง : Dragoslava 0 โหวต
26/07/2010 jasna [sr] การออกเสียง : jasna 0 โหวต
26/07/2010 Javor [sr] การออกเสียง : Javor 0 โหวต
26/07/2010 Miloje [sr] การออกเสียง : Miloje 0 โหวต
26/07/2010 Milojica [sr] การออกเสียง : Milojica 0 โหวต
26/07/2010 Pavle [sr] การออกเสียง : Pavle 0 โหวต
26/07/2010 Senka [sr] การออกเสียง : Senka 0 โหวต
26/07/2010 Zdravko [sr] การออกเสียง : Zdravko 0 โหวต
26/07/2010 глава [sr] การออกเสียง : глава 0 โหวต
26/07/2010 gimnazija [sr] การออกเสียง : gimnazija 0 โหวต
26/07/2010 док [sr] การออกเสียง : док 0 โหวต
26/07/2010 затвор [sr] การออกเสียง : затвор 0 โหวต
26/07/2010 Косово [sr] การออกเสียง : Косово 0 โหวต
26/07/2010 магазин [sr] การออกเสียง : магазин 0 โหวต
26/07/2010 ложа [sr] การออกเสียง : ложа 0 โหวต
26/07/2010 Мали [sr] การออกเสียง : Мали 0 โหวต
26/07/2010 морнар [sr] การออกเสียง : морнар 0 โหวต
26/07/2010 нега [sr] การออกเสียง : нега 0 โหวต
26/07/2010 она [sr] การออกเสียง : она 0 โหวต
26/07/2010 особа [sr] การออกเสียง : особа 0 โหวต
26/07/2010 плот [sr] การออกเสียง : плот -1 โหวต
26/07/2010 плац [sr] การออกเสียง : плац 0 โหวต
25/07/2010 метафора [sr] การออกเสียง : метафора 0 โหวต
25/07/2010 метафизика [sr] การออกเสียง : метафизика 0 โหวต
25/07/2010 мерило [sr] การออกเสียง : мерило 0 โหวต
25/07/2010 мелодија [sr] การออกเสียง : мелодија 0 โหวต