ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/08/2010 регија [sr] การออกเสียง : регија 0 โหวต
08/08/2010 свето писмо [sr] การออกเสียง : свето писмо 0 โหวต
07/08/2010 дати [sr] การออกเสียง : дати 0 โหวต
07/08/2010 кама [sr] การออกเสียง : кама 0 โหวต
07/08/2010 лук [sr] การออกเสียง : лук 0 โหวต
07/08/2010 мати [sr] การออกเสียง : мати 0 โหวต
07/08/2010 одакле [sr] การออกเสียง : одакле 0 โหวต
07/08/2010 отаџбина [sr] การออกเสียง : отаџбина 0 โหวต
07/08/2010 по [sr] การออกเสียง : по 0 โหวต
07/08/2010 оружје [sr] การออกเสียง : оружје 0 โหวต
07/08/2010 покољење [sr] การออกเสียง : покољење 0 โหวต
07/08/2010 Mladen Kašćelan [sr] การออกเสียง : Mladen Kašćelan 0 โหวต
07/08/2010 Ivan Đurđević [sr] การออกเสียง : Ivan Đurđević 0 โหวต
07/08/2010 Dragan Paljić [sr] การออกเสียง : Dragan Paljić 0 โหวต
07/08/2010 Dimitrije Injac [sr] การออกเสียง : Dimitrije Injac 0 โหวต
07/08/2010 Dimitar [sr] การออกเสียง : Dimitar 0 โหวต
06/08/2010 Srđa Knežević [sr] การออกเสียง : Srđa Knežević 0 โหวต
06/08/2010 Milan Stanković [sr] การออกเสียง : Milan Stanković 0 โหวต
06/08/2010 Miloš Budaković [sr] การออกเสียง : Miloš Budaković 0 โหวต
06/08/2010 Nikola Mijailović [sr] การออกเสียง : Nikola Mijailović 0 โหวต
06/08/2010 Milan Jovanić [sr] การออกเสียง : Milan Jovanić 0 โหวต
06/08/2010 свежији [sr] การออกเสียง : свежији 0 โหวต
06/08/2010 самопослуживање [sr] การออกเสียง : самопослуживање 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/08/2010 влада [sr] การออกเสียง : влада 0 โหวต
06/08/2010 pravoslavlje [sr] การออกเสียง : pravoslavlje 0 โหวต
06/08/2010 давати [sr] การออกเสียง : давати 0 โหวต
06/08/2010 Marko Bajić [sr] การออกเสียง : Marko Bajić 0 โหวต
06/08/2010 Milan Nikolić [sr] การออกเสียง : Milan Nikolić 0 โหวต
06/08/2010 vuk [bs] การออกเสียง : vuk 0 โหวต
06/08/2010 Vuk Sotirović [sr] การออกเสียง : Vuk Sotirović 0 โหวต