ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2010 Karađorđeva šnicla [sr] การออกเสียง : Karađorđeva šnicla 0 โหวต
15/09/2010 Cvetkovic [sr] การออกเสียง : Cvetkovic 0 โหวต
15/09/2010 tanjir [sr] การออกเสียง : tanjir 0 โหวต
30/08/2010 омладина [sr] การออกเสียง : омладина 0 โหวต
30/08/2010 одсјај [sr] การออกเสียง : одсјај 0 โหวต
30/08/2010 Никола Тесла / Nikola Tesla [sr] การออกเสียง : Никола Тесла / Nikola Tesla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/08/2010 осим [sr] การออกเสียง : осим 0 โหวต
30/08/2010 поље [sr] การออกเสียง : поље 0 โหวต
30/08/2010 продукт [sr] การออกเสียง : продукт 0 โหวต
30/08/2010 наивно [sr] การออกเสียง : наивно 0 โหวต
30/08/2010 хаотично [sr] การออกเสียง : хаотично 0 โหวต
30/08/2010 физиолог [sr] การออกเสียง : физиолог 0 โหวต
30/08/2010 фитопатолог [sr] การออกเสียง : фитопатолог 0 โหวต
30/08/2010 Дон Кихот [sr] การออกเสียง : Дон Кихот 0 โหวต
30/08/2010 луда [sr] การออกเสียง : луда 0 โหวต
30/08/2010 дебело [sr] การออกเสียง : дебело 0 โหวต
30/08/2010 де-факто [sr] การออกเสียง : де-факто 0 โหวต
30/08/2010 Малина [sr] การออกเสียง : Малина 0 โหวต
30/08/2010 извод [sr] การออกเสียง : извод 0 โหวต
30/08/2010 Душан Бајевић [sr] การออกเสียง : Душан Бајевић 0 โหวต
18/08/2010 гомила [sr] การออกเสียง : гомила 0 โหวต
18/08/2010 годишње доба [sr] การออกเสียง : годишње доба 0 โหวต
18/08/2010 веза [sr] การออกเสียง : веза 0 โหวต
18/08/2010 датум [sr] การออกเสียง : датум 0 โหวต
18/08/2010 век [sr] การออกเสียง : век 0 โหวต
18/08/2010 дан [sr] การออกเสียง : дан 0 โหวต
18/08/2010 али [sr] การออกเสียง : али 0 โหวต
18/08/2010 ваљда [sr] การออกเสียง : ваљда 0 โหวต
18/08/2010 Ван [sr] การออกเสียง : Ван 0 โหวต
18/08/2010 крај [sr] การออกเสียง : крај 0 โหวต