ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2010 Karađorđeva šnicla [sr] การออกเสียงคำว่า Karađorđeva šnicla คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2010 Cvetkovic [sr] การออกเสียงคำว่า Cvetkovic คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2010 tanjir [sr] การออกเสียงคำว่า tanjir คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 омладина [sr] การออกเสียงคำว่า омладина คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 одсјај [sr] การออกเสียงคำว่า одсјај คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 Никола Тесла / Nikola Tesla [sr] การออกเสียงคำว่า Никола Тесла / Nikola Tesla คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/08/2010 осим [sr] การออกเสียงคำว่า осим คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 поље [sr] การออกเสียงคำว่า поље คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 продукт [sr] การออกเสียงคำว่า продукт คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 наивно [sr] การออกเสียงคำว่า наивно คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 хаотично [sr] การออกเสียงคำว่า хаотично คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 физиолог [sr] การออกเสียงคำว่า физиолог คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 фитопатолог [sr] การออกเสียงคำว่า фитопатолог คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 Дон Кихот [sr] การออกเสียงคำว่า Дон Кихот คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 луда [sr] การออกเสียงคำว่า луда คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 дебело [sr] การออกเสียงคำว่า дебело คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 де-факто [sr] การออกเสียงคำว่า де-факто คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 Малина [sr] การออกเสียงคำว่า Малина คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 извод [sr] การออกเสียงคำว่า извод คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2010 Душан Бајевић [sr] การออกเสียงคำว่า Душан Бајевић คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 гомила [sr] การออกเสียงคำว่า гомила คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 годишње доба [sr] การออกเสียงคำว่า годишње доба คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 веза [sr] การออกเสียงคำว่า веза คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 датум [sr] การออกเสียงคำว่า датум คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 век [sr] การออกเสียงคำว่า век คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 дан [sr] การออกเสียงคำว่า дан คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 али [sr] การออกเสียงคำว่า али คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 ваљда [sr] การออกเสียงคำว่า ваљда คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 Ван [sr] การออกเสียงคำว่า Ван คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 крај [sr] การออกเสียงคำว่า крај คะแนนโหวต 0 คะแนน