ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/11/2015 национально-культурный [ru] национально-культурный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 экологичный [ru] экологичный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 Культурный Центр [ru] Культурный Центр การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2015 мусорная куча [ru] мусорная куча การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2015 интересен [ru] интересен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2014 Введенское [ru] Введенское การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2014 русскость [ru] русскость การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2014 глядишь [ru] глядишь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2014 трёхэтажные [ru] трёхэтажные การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2014 баллов [ru] баллов การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2014 боялось [ru] боялось การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2014 прокрустово ложе [ru] прокрустово ложе การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2014 приведенной [ru] приведенной การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2014 по ходу [ru] по ходу การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2014 обратить в бегство [ru] обратить в бегство การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/12/2014 граничащим [ru] граничащим การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2014 с какой ноги [ru] с какой ноги การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/12/2014 легкомыслием [ru] легкомыслием การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2014 трёхэтажная [ru] трёхэтажная การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2014 как должное [ru] как должное การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2014 Бельские [ru] Бельские การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2014 князей [ru] князей การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2014 побелить [ru] побелить การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2014 самурайской [ru] самурайской การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2014 сколоченными [ru] сколоченными การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2014 уговорю [ru] уговорю การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2014 противопоставляет [ru] противопоставляет การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2014 перевоспитает [ru] перевоспитает การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2014 летописным [ru] летописным การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2014 оговоры [ru] оговоры การออกเสียง 0คะแนนโหวต