ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/11/2015 национально-культурный [ru] การออกเสียงคำว่า национально-культурный คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2015 экологичный [ru] การออกเสียงคำว่า экологичный คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2015 интересен [ru] การออกเสียงคำว่า интересен คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2014 Введенское [ru] การออกเสียงคำว่า Введенское คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2014 русскость [ru] การออกเสียงคำว่า русскость คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2014 глядишь [ru] การออกเสียงคำว่า глядишь คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2014 трёхэтажные [ru] การออกเสียงคำว่า трёхэтажные คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2014 баллов [ru] การออกเสียงคำว่า баллов คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2014 боялось [ru] การออกเสียงคำว่า боялось คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2014 прокрустово ложе [ru] การออกเสียงคำว่า прокрустово ложе คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2014 приведенной [ru] การออกเสียงคำว่า приведенной คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2014 обратить в бегство [ru] การออกเสียงคำว่า обратить в бегство คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/12/2014 граничащим [ru] การออกเสียงคำว่า граничащим คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2014 легкомыслием [ru] การออกเสียงคำว่า легкомыслием คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2014 трёхэтажная [ru] การออกเสียงคำว่า трёхэтажная คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2014 как должное [ru] การออกเสียงคำว่า как должное คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2014 Бельские [ru] การออกเสียงคำว่า Бельские คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2014 князей [ru] การออกเสียงคำว่า князей คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2014 побелить [ru] การออกเสียงคำว่า побелить คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 самурайской [ru] การออกเสียงคำว่า самурайской คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 сколоченными [ru] การออกเสียงคำว่า сколоченными คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 уговорю [ru] การออกเสียงคำว่า уговорю คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 противопоставляет [ru] การออกเสียงคำว่า противопоставляет คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 перевоспитает [ru] การออกเสียงคำว่า перевоспитает คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 летописным [ru] การออกเสียงคำว่า летописным คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 оговоры [ru] การออกเสียงคำว่า оговоры คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 озёрами [ru] การออกเสียงคำว่า озёрами คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 выразился [ru] การออกเสียงคำว่า выразился คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 рижскому [ru] การออกเสียงคำว่า рижскому คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2014 кольнуло [ru] การออกเสียงคำว่า кольнуло คะแนนโหวต 0 คะแนน