ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/07/2009 nuclear [pt] nuclear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 ocidente [pt] ocidente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 despedir [pt] despedir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 errôneo [pt] errôneo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 idêntico [pt] idêntico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 sensível [pt] sensível การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 cápsula [pt] cápsula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 prólogo [pt] prólogo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 truta [pt] truta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 cansar [pt] cansar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 Cidade do Cabo [pt] Cidade do Cabo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 amada [pt] amada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 ciúme [pt] ciúme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 reiterar [pt] reiterar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 diferenciar [pt] diferenciar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 sistema [pt] sistema การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/07/2009 parecer [pt] parecer การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/07/2009 designar [pt] designar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 sequer [pt] sequer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 gravura [pt] gravura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 eventualidade [pt] eventualidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 eventual [pt] eventual การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 em princípio [pt] em princípio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 comando [pt] comando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 etíope [pt] etíope การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 secundário [pt] secundário การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 chagas [pt] chagas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 vagaroso [pt] vagaroso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 mártir [pt] mártir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 aparador [pt] aparador การออกเสียง 0คะแนนโหวต