ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/07/2009 ampère [pt] การออกเสียงคำว่า ampère คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 malvado [pt] การออกเสียงคำว่า malvado คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 alérgico [pt] การออกเสียงคำว่า alérgico คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 textual [pt] การออกเสียงคำว่า textual คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 trajetória [pt] การออกเสียงคำว่า trajetória คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 preço [pt] การออกเสียงคำว่า preço คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 volumoso [pt] การออกเสียงคำว่า volumoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 alvo [pt] การออกเสียงคำว่า alvo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 irlandês [pt] การออกเสียงคำว่า irlandês คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/07/2009 nuclear [pt] การออกเสียงคำว่า nuclear คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 ocidente [pt] การออกเสียงคำว่า ocidente คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 despedir [pt] การออกเสียงคำว่า despedir คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 errôneo [pt] การออกเสียงคำว่า errôneo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 idêntico [pt] การออกเสียงคำว่า idêntico คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 sensível [pt] การออกเสียงคำว่า sensível คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 cápsula [pt] การออกเสียงคำว่า cápsula คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 prólogo [pt] การออกเสียงคำว่า prólogo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 truta [pt] การออกเสียงคำว่า truta คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 cansar [pt] การออกเสียงคำว่า cansar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 Cidade do Cabo [pt] การออกเสียงคำว่า Cidade do Cabo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 amada [pt] การออกเสียงคำว่า amada คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 ciúme [pt] การออกเสียงคำว่า ciúme คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 reiterar [pt] การออกเสียงคำว่า reiterar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 diferenciar [pt] การออกเสียงคำว่า diferenciar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 sistema [pt] การออกเสียงคำว่า sistema คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/07/2009 parecer [pt] การออกเสียงคำว่า parecer คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/07/2009 designar [pt] การออกเสียงคำว่า designar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 sequer [pt] การออกเสียงคำว่า sequer คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 gravura [pt] การออกเสียงคำว่า gravura คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 eventualidade [pt] การออกเสียงคำว่า eventualidade คะแนนโหวต 0 คะแนน