ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/04/2010 Hong Kong [en] Hong Kong การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2010 paralinguistic [en] paralinguistic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2010 besieged [en] besieged การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2010 predominantly [en] predominantly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2010 94 [en] 94 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2010 Scotland [en] Scotland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2010 Cowden syndrome [en] Cowden syndrome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2010 The northwest territories [en] The northwest territories การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2010 Jonathan Mann [en] Jonathan Mann การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/03/2010 shopping centre [en] shopping centre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2010 department store [en] department store การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/03/2010 railway station [en] railway station การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2010 sports centre [en] sports centre การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/03/2010 town hall [en] town hall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2010 police station [en] police station การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2010 serendipity [en] serendipity การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/03/2010 Weegie [en] Weegie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2009 dwindled [en] dwindled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2009 adolescence [en] adolescence การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2009 succumbing [en] succumbing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2009 Edinburgh [en] Edinburgh การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/06/2009 name [en] name การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 Bonnie [en] Bonnie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/06/2009 Hibernian [en] Hibernian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2009 Martin [en] Martin การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/06/2009 Marc [en] Marc การออกเสียง 0คะแนนโหวต