ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/04/2010 Hong Kong [en] การออกเสียงคำว่า Hong Kong คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2010 paralinguistic [en] การออกเสียงคำว่า paralinguistic คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2010 besieged [en] การออกเสียงคำว่า besieged คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2010 predominantly [en] การออกเสียงคำว่า predominantly คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2010 94 [en] การออกเสียงคำว่า 94 คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2010 Scotland [en] การออกเสียงคำว่า Scotland คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2010 Cowden syndrome [en] การออกเสียงคำว่า Cowden syndrome คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2010 The northwest territories [en] การออกเสียงคำว่า The northwest territories คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2010 Jonathan Mann [en] การออกเสียงคำว่า Jonathan Mann คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/03/2010 shopping centre [en] การออกเสียงคำว่า shopping centre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 department store [en] การออกเสียงคำว่า department store คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 railway station [en] การออกเสียงคำว่า railway station คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2010 sports centre [en] การออกเสียงคำว่า sports centre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 town hall [en] การออกเสียงคำว่า town hall คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2010 police station [en] การออกเสียงคำว่า police station คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2010 serendipity [en] การออกเสียงคำว่า serendipity คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/03/2010 Weegie [en] การออกเสียงคำว่า Weegie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2009 dwindled [en] การออกเสียงคำว่า dwindled คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2009 adolescence [en] การออกเสียงคำว่า adolescence คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2009 succumbing [en] การออกเสียงคำว่า succumbing คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2009 Edinburgh [en] การออกเสียงคำว่า Edinburgh คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/06/2009 name [en] การออกเสียงคำว่า name คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 Bonnie [en] การออกเสียงคำว่า Bonnie คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/06/2009 Hibernian [en] การออกเสียงคำว่า Hibernian คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2009 Martin [en] การออกเสียงคำว่า Martin คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/06/2009 Marc [en] การออกเสียงคำว่า Marc คะแนนโหวต 0 คะแนน