ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/10/2017 percepción aguda [es] การออกเสียง : percepción aguda 0 โหวต
27/10/2017 Damali [es] การออกเสียง : Damali 0 โหวต
27/10/2017 lanzo [es] การออกเสียง : lanzo 1 โหวต
27/10/2017 palas [es] การออกเสียง : palas 0 โหวต
27/10/2017 patinan [es] การออกเสียง : patinan 0 โหวต
27/10/2017 patináis [es] การออกเสียง : patináis 0 โหวต
27/10/2017 untáis [es] การออกเสียง : untáis 0 โหวต
27/10/2017 Feuillassier [es] การออกเสียง : Feuillassier 0 โหวต
27/10/2017 Riet Vell [es] การออกเสียง : Riet Vell 0 โหวต
27/10/2017 pergeñad [es] การออกเสียง : pergeñad 0 โหวต
27/10/2017 pergeñá [es] การออกเสียง : pergeñá 0 โหวต
27/10/2017 pergeñasen [es] การออกเสียง : pergeñasen 0 โหวต
27/10/2017 pergeñaran [es] การออกเสียง : pergeñaran 0 โหวต
27/10/2017 Iberacademy [es] การออกเสียง : Iberacademy 0 โหวต
25/10/2017 hola [es] การออกเสียง : hola 1 โหวต
25/10/2017 sonríe [es] การออกเสียง : sonríe 0 โหวต
25/10/2017 quemamos [es] การออกเสียง : quemamos 0 โหวต
25/10/2017 Mariano Fortuny [es] การออกเสียง : Mariano Fortuny 0 โหวต
25/10/2017 Lamia [es] การออกเสียง : Lamia 0 โหวต
25/10/2017 lamía [es] การออกเสียง : lamía 0 โหวต
25/10/2017 cama con dosel [es] การออกเสียง : cama con dosel 0 โหวต
25/10/2017 golpean [es] การออกเสียง : golpean 0 โหวต
25/10/2017 golpeamos [es] การออกเสียง : golpeamos 0 โหวต
25/10/2017 golpeas [es] การออกเสียง : golpeas 1 โหวต
25/10/2017 golpeáis [es] การออกเสียง : golpeáis 0 โหวต
25/10/2017 golpea [es] การออกเสียง : golpea 0 โหวต
25/10/2017 cavamos [es] การออกเสียง : cavamos 0 โหวต
24/10/2017 cruel [es] การออกเสียง : cruel 0 โหวต
24/10/2017 manzanas [es] การออกเสียง : manzanas 0 โหวต
24/10/2017 iglesia [es] การออกเสียง : iglesia 0 โหวต